Posolstvo 338

07.02.2012 20:00

Posolstvo 338

07.02.2012 - 20:00 hod

— Tajomstvá, tak dlho ukryté v archívoch Božskej sféry —

 

Ja Som váš milovaný Ježiš, Syn Najvyššieho Boha, narodený z Márie Nepoškvrneného srdca. Prichádzam v mene Najsvätejšej Trojice.

 

Moja najdrahšia dcéra, toto sú dni, ktoré sa ti budú javiť ako nanajvýš ťažké. Tvoje utrpenie, ktoré si Mi s radosťou a odovzdanosťou vo svojom srdci venovala, zachráni mnoho duší. Musíš byť statočná, keď takto konáš a neznepokojuj sa o svoje zdravie, pretože toto je len ďalšou skúškou, ktorá nepotrvá príliš dlho, no významným spôsobom sa bude podieľať na privádzaní zblúdilých duší ku Mne.

 

Dávam (svetu) Moju Knihu Pravdy, aby veriaci podali svedestvo ohľadne Môjho oznámenia tajomstiev, tak dlho ukrytých v archívoch Božskej sféry.

 

Teraz, ako sa pravda stáva zrejmou, ľudstvo musí akceptovať, že toto Moje Najsvätejšie slovo bude teraz prezentované každému, aby ho zvážil.

 

Toto prinesie vašim dušiam sladkú úľavu, avšak pre tých, ktorí sú Mi vzdialení, to bude veľmi ťažko akceptovateľné.

 

Horkosť pravdy je ťažko stráviteľná, ale ak bude prijatá, prinesie útechu tým, ktorí budú akceptovať, že Som to skutočne Ja, váš predrahý Ježiš, ktorý prichádza, aby vás v týchto časoch objal.

 

Ja, baránok Boží, teraz prichádzam, aby Som vás priviedol k vašej spáse.

 

Bez Mojej pomoci by to nebolo možné.

 

Teraz vám prinášam svetlo a vy musíte za Mnou kráčať, zatiaľčo Ja vás vediem k Novému raju.

 

Všetkých vás vyzývam, aby ste boli statoční, silní a nebojácni v hroznej divočine, v ktorej sa teraz nachádzate.

 

Nebude to jednoduché ale sľubujem vám, že vám dodám silu, ktorá vám túto cestu uľahčí.

 

Akceptujte to, čo vidíte vo svete – očisťovanie, ktoré pokračuje s veľkou intenzitou, pretože je to nevyhnutné.

 

Modlite, modlite, modlite sa za trpezlivosť a vytrvalosť, pretože sa musíte pozdvihnúť nad temnotu a pomôcť Mi priviesť celé ľudstvo do svetla.

 

Nikdy nestrácajte nádej. Vždy majte na pamäti, že tým všetkým, na čom záleží, je zjednotenie ľudstva.

 

Vaše modlitby, vaše utrpenie a vaša láska ku Mne pomôžu zjednotiť Moju svätú a drahú rodinu v Mojom Novom raji na Zemi.

 

Radujte sa deti, lebo toto je život, pre ktorý ste boli určené, keď nasledujete Moju svätú vôľu.

 

Milujem vás a žehnám vám, drahé deti, za vašu lásku a súcit, ktoré ku Mne, vášmu milovanému Spasiteľovi, prechovávate.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť