Posolstvo 339

08.02.2012 20:30

Posolstvo 339

08.02.2012 - 20:30 hod

— Panna Mária - Zlý nebude mať pokoj, dokiaľ nezrazí katolícku Cirkev na zem —

 

Ja som Nepoškvrnené počatie. Ja som Panna Mária, Božia Matka.

 

Moje dieťa, tento úbohý svet sa nachádza v chaose a tak, ako tento trend pokračuje, tak sa aj čas pre Varovanie približuje každým dňom.

 

Bolo predpovedané, že nenávisť k môjmu Synovi sa rozšíri aj na Jeho Cirkev na zemi. To sa už stalo.

 

Zlý nebude mať pokoj, dokiaľ nezrazí katolícku Cirkev na zem.

 

Keď dôjde k roztriešteniu Cirkvi, povstanú dva tábory. Je jedno, ako veľmi bude Cirkev trpieť – ona nemôže zaniknúť a ani nezanikne. To sa nemôže stať, deti.

 

Aj keď Boh Otec môže dovoliť, aby Cirkev na zemi podstúpila rovnaké bičovanie, akým trpel Jeho milovaný Syn, Ježiš Kristus, tak Cirkev opäť povstane v sláve rovnako, ako môj drahý Syn.

 

Nikdy neopusťte katolícku cirkev.

 

Nikdy nepopierajte iné kresťanské Cirkvi môjho Syna, pretože všetci ste nasledovníci Krista.

 

Vy všetci, ktorí ste oddaní môjmu Synovi, musíte odložiť stranou vaše rozdiely a musíte sa spojiť v boji proti Antikristovi.

 

Modlite sa túto špeciálnu modlitbu "Za zjednotenie všetkých kresťanských cirkví" v rámci Modlitebnej kampane (28) za zjednotenie všetkých Božích detí:

 

 

"Ó, všemohúci Bože, kľačiac pred tebou Ťa vrúcne prosíme za zjednotenie všetkých tvojich detí v boji za zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi.

 

Nedopusť, aby nás v tomto čase veľkého odpadlíctva vo svete rozdeľovali naše odlišnosti v našej láske k tebe, drahý Otče.

 

Úpenlivo Ťa prosíme, daruj nám v mene tvojho milovaného Syna, nášho Spasiteľa Ježiša Krista, milosti nato, aby sme milovali jeden druhého.

 

Velebíme Ťa.

 

Milujeme Ťa.

 

Zjednotíme sa v boji za silu na zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi v skúškach, ktorým môžeme čeliť v nadchádzajúcich rokoch. Amen."

 

 

Deti, dôverujte mi, aby som vás viedla k Novému raju a k vláde môjho Syna na zemi tak, ako to je zamýšľané.

 

 

Vaša milujúca Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť