Posolstvo 341

09.02.2012 15:00

Posolstvo 341

09.02.2012 - 15:00 hod

— Smilstvo, pornografia a prostitúcia - to všetko sú smrteľné hriechy —

 

Moja najdrahšia dcéra, človek sa musí odvrátiť od hriechu a to čo najskôr. Na také množstvo hriechov sa dnes už nepozerá ako na to, čím sú.

 

Tak veľa krívd voči Môjmu Otcovi je páchaných bez pocitu akejkoľvek viny.

 

Deti, musíte v tom prestať. Ničíte svoje životy. Satan sa Mi posmieva, keď sa vystatuje tými dušami, ktoré Mi kradne každou sekundou.

 

Keby ste videli duše – milióny duší – ako padajú do plameňov večnosti, zomreli by ste od hrôzy.

 

Jak Mi to len láme Moje srdce, keď vidím hrôzu, ktorú musia trpieť tieto duše, ktoré, keď ešte boli tu na Zemi, žili v strašnom hriechu.

 

Hriechy, ktorými sa previnili, nie sú vždy tými, ktoré vy pokladáte za smrteľné hriechy.

 

Hovorím o smilstve, ktoré sa tak ľahko akceptuje v dnešnom svete, o účasti na pornografii a jej pozeraniu, o prostitúcií a o sexuálnom zneužívaní.

 

Narážam tým na nenávisť k ostatným, rovnako tak aj na tých, ktorí spôsobujú bolesť a utrpenie tým, ktorí majú menej šťastia, než oni sami.

 

Takisto je to aj hriech modlárstva, keď nadovšetko uctievate hmotné veci, hoci tieto nie sú ničím iným než prachom.

 

Nerozumiete snáď tomu, že akonáhle týmto spôsobom hrešíte, tak sa každým dňom viac a viac odo Mňa vzďaľujete? Potom bude pre vás veľmi ťažké, aby ste sa sami oslobodili zo zovretia, ktorým ste uchvátení kráľom temnôt.

 

Deti, prebuďte sa. Buďte si vedomé existencie pekla a veľmi sa obávajte vôjsť bránami večného zatratenia.

 

Nehovorím vám to preto, aby Som vás vyľakal ale aby Som zaistil, že pochopíte, že smrteľný hriech vás tam dovedie, pokiaľ sa teraz neobrátite naspäť ku Mne.

 

Modlitby – a je ich potrebných mnoho, aby ste sa ku Mne navrátili, ale počujte nasledovné: Pokiaľ tí z vás, ktorí sú zúfalí, plní zármutku a pociťujúci bezradnosť kvôli priepasti hriechu, v ktorom sa práve nachádzajú, Ma budú prosiť o odpustenie, potom Ja vám odpustím.

 

Musíte prejaviť skutočné výčitky svedomia a ísť teraz ku svätej spovedi. Pokiaľ ku sv. spovedi ísť nemôžete, potom sa modlite sedem po sebe nasledujúcich dní Moju modlitbu z Modlitebnej kampane (24) za udelenie plných odpustkov k úplnému odpusteniu hriechov:

 

Ó môj Ježišu, ty si svetlo na zemi, ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší.

Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc.

Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži.

Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe.

Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo.

Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a viesť Tvoju armádu, hlásať pravdu Tvojho svätého slova a pripraviť našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem.

Chválime Ťa.

Velebíme Ťa.

Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší.

Milujeme Ťa, Ježiš.

Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú.

Amen.

 

Nikdy sa nevzdám hriešnikov a pociťujem k nim zvláštnu náklonnosť.

 

Milujem ich celkom výnimočným spôsobom, ale ich hriechy sú Mi odporné.

 

Pomôžte Mi, aby Som vás zachránil, deti. Neodkladajte to do času, kedy už bude príliš neskoro.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť