Posolstvo 344

12.02.2012 10:30

Posolstvo 344

12.02.2012 - 10:30 hod

— Ostatné krajiny budú nasledovať Anglicko v zákaze verejnej modlitby —

 

Moje dieťa, ako len žialim, keď vidím, ako sa mnohí pokúšajú odstrániť uctievanie môjho Syna.

 

Povedala som ti už, že sa začala bitka. V Anglicku sa začali plány na zákaz verejnej modlitby k Bohu Otcovi a Jeho drahému Synovi Ježišovi Kristovi.

 

To je len začiatok. Už čoskoro to bude zavedené na školách a iných verejných miestach, až sa napokon modlenie v kostoloch, ktoré sa zasväcuje môjmu Synovi Ježišovi Kristovi, stane nezákonným.

 

Nenávisť k môjmu Synovi, ktorá je medzi ľuďmi a tými, ktorí sú vo vysokých pozíciách, znamená, že oni urobia všetko možné, aby sa verejné vykonávanie kresťanskej viery zakázalo.

 

Tí, ktorí môjho Syna nenávidia, tvrdia, že v Neho neveria. Ale ako môžu prejavovať toľkú nenávisť voči niekomu, v koho neveria?

 

Ich opovrhovanie mojim Synom sa prejaví o to zreteľnejšie, keď aj ostatné krajiny budú nasledovať Anglicko v zákaze verejného praktizovania kresťanskej viery.

 

Uctievanie môjho Syna sa stane trestným činom.

 

Ostatné náboženstvá, ktoré veria v Boha Otca, budú takisto trpieť.

 

Avšak nebudú trpieť až tak ako ostatní kresťania a (najmä) rímsko-katolícka Cirkev, ktorá bude trpieť najviac.

 

Modlite sa deti, aby sa odvrátilo mnohé z tohto zla, ktoré sa teraz prejavuje vo väčšej miere, keďže tí, ktorí prehlasujú, že neveria v môjho Syna, po dlhú dobu zostávali v utajení.

 

Sebavedome sa teraz pretlačia do popredia a budú prenasledovať môjho Syna cez utrpenie, ktoré spôsobia Jeho nasledovníkom.

 

Deti, vytrvalo sa modlite za ochranu vašej viery a vášho práva na verejné uctievanie môjho Syna bez pocitu zahanbenia.

 

Prosím, modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (29) túto modlitbu "Za ochranu vykonávania kresťanskej viery":

 

 

"Ó, Môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, vylej Svojho Ducha Svätého na všetky Svoje deti.

 

Prosím Ťa, odpusť všetkým tým, ktorí vo svojich dušiach prechovávajú nenávisť voči Tebe.

 

Modlím sa, aby ateisti počas Tvojho Veľkého Milosrdenstva otvorili svoje zatvrdilé srdcia a aby Ťa tie Tvoje deti, ktoré Ťa milujú, aj napriek všetkému prenasledovaniu mohli uctievať.

 

Prosím, naplň všetky Svoje deti darom Tvojho Ducha tak, aby mohli odvážne povstať a veď Svoju armádu do záverečného boja proti Satanovi, jeho démonom a všetkým tým dušiam, ktoré sú otrokmi jeho falošných prísľubov. Amen."

 

 

Choď v pokoji Moje dieťa a odkáž svetu, aby sa pripravil na túto veľkú nespravodlivosť.

 

Ďakujem, že si dnes odpovedala na moje zavolanie.

 

 

Mária – Kráľovná všetkých anjelov

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť