Posolstvo 345

12.02.2012 15:00

Posolstvo 345

12.02.2012 - 15:00 hod

— Svätá Biblia nie je odsúvaná stranou v prospech týchto posolstiev —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, včera si Mi chýbala. Počas noci som ťa prebudil, spomínaš si? Bola si príliš unavená ale predsa, ako rád by Som s tebou ešte hovoril.

 

Dnes ťa musím naliehavo požiadať, aby si povedala svetu, že sa vyhrocuje k vojne a pokiaľ sa viac Mojich nasledovníkov nebude modliť, budete postihnutí atómovou vojnou.

 

Je už blízko a modlitby ju môžu odvrátiť spolu s rukou Môjho Večného Otca.

 

Potrebujem, aby viacej Mojich nasledovníkov rozširovalo Moje sväté Slovo, dávané celému ľudstvu pre blaho vašich duší.

 

Ty, Moja dcéra, si napádaná tými, ktorí tvrdia, že Svätá Kniha Môjho Otca je odsúvaná stranou v prospech týchto posolstiev. Nie je tomu tak.

 

Moje posolstvá dnešných dní majú posilniť učenie, zaznamenané vo Svätej Biblii, pretože toľkí v dnešnom svete nevedia, čo je v nej obsiahnuté.

 

Nespoznajú ani varovné znamenia konca časov, pokiaľ by Som vám ich teraz neodhalil.

 

Prečo je tomu tak? Musím pripraviť vaše duše pre Môj Nový raj. Nikdy nemajte pocit, že sa vás pokúšam priviesť na inú cestu.

 

Pretože existuje len jedna cesta do raja a Ja Som ten, ktorý vás dovedie k jeho bránam.

 

Vezmite si Moje slová k srdcu.

 

Načúvajte Môjmu volaniu.

 

Kráčajte so Mnou so vztýčenými hlavami a bez strachu vo vašich srdciach, keď vediem Moju armádu, aby Mi pomohla získať späť Moje kráľovstvo na Zemi.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť