Posolstvo 346

13.02.2012 15:30

Posolstvo 346

13.02.2012 - 15:30 hod

Posledné dni Satana sa podobajú ose, ktorej žihadlo vtedy, keď zomiera, je najviac bolestivé

 

Prosím nezabúdaj, dcéra Moja, že je človeku potrebné sa len vôkol seba poobzerať aby zistil, že do sveta prenikli veľké zmeny.

 

Je len prirodzené, že sa udalosti nezdajú byť rovnaké každý deň. Radosti, ktoré vám prináša materiálny profit, už stratili na svojom lesku, deti. Už nie sú tak žiadané. Sú podfarbené nádychom ničoty.

 

Prečo tomu tak je? Neviete, že je to bič Antikrista a jeho prítomnosť na Zemi, ktorá vrhá tieto tiene?

 

Toto podhubie Satana napáda každú úroveň vašej spoločnosti vrátane politiky, vojenských síl, finančných inštitúcií, humanitárnych organizácií a dokonca aj vaše cirkvi.

 

Ani jeden sektor nebol ušetrený, čo mu umožňuje, aby spôsoboval bolesť ľudstvu v týchto jeho posledných dňoch na zemi.

 

Nezabúdajte, že Ja, váš Ježiš, Som vám, Mojim nasledovníkom, dal moc Ducha Svätého, aby ste týchto zločincov učinili bezmocnými.

 

Čím väčšmi povstanete do boja silou svojej viery, tým slabšie bude zovretie Antikrista.

 

Modlitby, predovšetkým tie v rámci Modlitebnej kampane, ktoré si ty, Môj posol, obdržala, pomôžu vypudiť toto zlo.

 

Všetko zlo môže byť zneškodnené pomocou modlitby. Je to tak jednoduché.

 

Dni na prežitie Satana a jeho armády sú spočítané. No podobajú sa ose, ktorej žihadlo vtedy, keď zomiera, je najviac bolestivé.

 

Preukážte trpezlivosť a vytrvalosť počas týchto skúšok a vy, Moja armáda, budete plní dôvery a nádeje jednotne kráčať k bránam Môjho Nového raja na Zemi.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť