Posolstvo 349

17.02.2012 15:30

Posolstvo 349

17.02.2012 - 15:30 hod

— Panna Mária - zaveďte v Írsku potraty a prerušíte spojenie k môjmu srdcu —

 

Ja som vaša milovaná Matka, Kráľovná anjelov, Panna Mária, Nepoškvrnené počatie.

 

Ó, ako dnes plačem, keď sa Írsko – krajina, ktorá sa mne, svojej milovanej Matke, najviac zasvätila – stáva obeťou Satana.

 

Veľká temnota zostúpila na tento národ. Toľkí stratili svoju vieru práve tak, ako sa mnohí odvrátili vo svojich srdciach od môjho Syna Ježiša Krista.

 

Moje deti v Írsku dovolili Satanovi, aby ich srdcia premenil na kameň.

 

Tí, ktorí milujú môjho Syna, pociťujú bolesť, keď vidia, ako svetská moc prevzala kontrolu nad touto kedysi svätou krajinou.

 

Teraz sú robené pokusy povoliť potraty a pokiaľ by sa tak stalo, hlboko by to ranilo srdce môjho drahého Syna.

 

Moje deti, pokiaľ by ste v Írsku zaviedli potraty, tak prerušíte spojenie, ktoré vás priviedlo tak blízko k môjmu srdcu.

 

Tak mnoho ľudí v Írsku teraz uráža môjho Syna prejavom neúcty k nemu. Ani ja nie som už viac tolerovaná a moje meno je znevažované.

 

Deti Írska, vybrané ako zvláštne duše na oznamovanie slova môjho Otca po celom svete, musíte ma počúvať.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby tieto plány na zavedenie zákonov o potrate neboli uvedené v platnosť.

 

Pokiaľ sa to stane, tak Írsko stratí mnoho z priazne, ktorú požíva v kráľovstve môjho Otca.

 

Hriech potratu je tým najťažším v očiach môjho Otca. Je to najhorší druh genocídy.

 

Musíte proti tomuto zlu bojovať, deti. Musíte tak urobiť teraz, pretože posledné Božské spojenie, ktoré potrebuje byť posilnené, bude namiesto toho oslabené.

 

Deti, musíte povstať a požadovať naspäť vašu katolícku a kresťanskú vieru, pretože ste o ňu okrádané.

 

Nedovoľte tým, ktorí sú u moci, aby vás zosmiešňovali, keď verejne hlásate sväté Božie slovo.

 

Tento duch temnoty teraz pokryl nielen vašu krajinu, ale aj posvätné miesta, na ktorých by sa mi malo dostávať úcty.

 

Plačem od žiaľu, keď vidím, ako sa moje milované Írsko dostáva na scestie.

 

A predsa existuje nádej, deti. No musíte sa teraz zjednotiť v sile na ochranu vašej viery.

 

Zanedlho vás budú nútiť, aby ste sa vzdali nielen vašej katolíckej ale aj vašej kresťanskej viery.

 

Zbavte vašu krajinu od socializmu a svetských diktatúr.

 

Budú sa odvolávať na občianske práva, ale odoprú vám skutočné práva, o ktorých tvrdia, že ich ochraňujú, vrátane práva modliť sa.

 

Prinútia vás pomocou legislatívy, aby ste akceptovali právo vraždiť (cez potrat) ešte nenarodené deti.

 

Pamätajte si, že každá duša bola stvorená Bohom, Všemohúcim Otcom s láskou.

 

Ktokoľvek, kto podstúpi potrat alebo je nápomocný pri tomto strašnom čine, sa dopúšťa smrteľného hriechu.

 

Modlite, modlite, modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (32) moju modlitbu "Za Írsko":

 

 

"Ó, Matka Spásy, oroduj za tvoje deti v Írsku, aby sa zabránilo dopadu ohavného zločinu potratu na nás.

 

Ochraňuj tento svätý národ, aby neupadal do hlbšej beznádeje, spôsobenej temnotou, ktorá zahaľuje našu krajinu.

 

Osloboď nás od Zlého, ktorý chce zničiť tvoje deti ešte predtým, ako sa narodia.

 

Oroduj za tých politikov, ktorí budú mať odvahu počúvať tých, ktorí milujú tvojho Syna, aby nasledovali učenie nášho Pána Ježiša Krista. Amen."

 

 

Teraz choď, moje dieťa a oznám mojim deťom v Írsku, že musia byť silné. Musia sa postaviť za to, čo je správne.

 

Nikdy sa nesmiete báť verejne hlásať pravdu – Sväté Božie slovo – nezávisle od toho, aké obtiažne to môže byť.

 

 

Vaša milovaná Kráľovná Nebies

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť