Posolstvo 350

18.02.2012 16:00

Posolstvo 350

18.02.2012 - 16:00 hod

Európske krajiny podľahnú diktatúre, ktorá nebude o nič lepšia, ako za čias Hitlera

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je Mojim zámerom, aby Som ochránil čo najviac Mojich nasledovníkov, keď už čoskoro dopadne ruka Môjho Otca, aby potrestala ľudstvo za jeho neprávosti a zabránila, aby hriešnici, ktorí chcú zničiť mnohé národy, napáchali strašné ukrutnosti.

 

Vy všetci budete ochraňovaní, no na vás spočíva zodpovednosť za iných.

 

Pozorujte teraz, ako európske krajiny podľahnú diktatúre, ktorá nebude o nič lepšia, ako za čias Hitlera.

 

Existujú plány Svetovej skupiny (NWO) na prevzatie každej krajiny Európy.

 

Dôjde k pádu Babylonu* tak, ako bolo predpovedané.

 

Medveď a červený drak** pôjdu do vojenského konfliktu v súlade s proroctvom.

 

Rím sa stane sídlom vlády a nadvlády zla.

 

Dôjde k rozpadu Talianska.

 

Grécko bude tým katalyzátorom, ktorý poskytne zámienku na privodenie pádu Babylonu.

 

Všetko bude teraz odhalené svetu.

 

Modlitby môžu zmierniť utrpenie Mojich úbohých detí, ktoré budú nútené žobroniť o jedlo na zasýtenie svojich úst.

 

Bude s nimi zaobchádzané ako s deťmi, no bude po nich šliapané, keď budú zotročené globálnou skupinou, ktorá spolupracuje s európskymi lídrami.

 

Sú to zradcovia, všetci z nich, nielen vzhľadom k tým, ktorým slúžia ale voči Bohu, Môjmu Všemohúcemu Otcovi.

 

Jeho meno je nenávidené touto skupinou, ktorá vo svojich krajinách zakáže Jeho uctievanie.

 

Zato budú pykať. Budú potrestaní a bude im znemožnené, aby naplnili svoju ohavnú misiu.

 

Hnev Môjho milovaného Otca dosiahol nevídanej intenzity teraz, keď sa vzostup veľkého červeného draka stáva hrozbou.

 

Je tak mnoho deštrukcie, deti.

 

Je tak mnoho chamtivosti po moci a ovládaní.

 

Je tak mnoho nenávisti voči Mne, ich Božskému Spasiteľovi.

 

Štyria Satanovi poslovia zostúpili a pracujú teraz vnútri týchto skupín.

 

Títo ničomní a mocní vodcovia sú pod kontrolou Antikrista, ktorý teraz vyvíja veľkú aktivitu. Antikrist vedie veľmi veľkú organizáciu (OSN).

 

Sú natoľko prefíkaní, že len máloktorí ľudia sú si vedomí toho, čo oni v skutočnosti robia.

 

Deti Moje, oni sa pokúsia prevziať moc a bude sa zdať, že sa odvíjajú všetky ich plány.

 

Ale vtedy nastane okamih, aby zasiahol Môj Otec.

 

Beda tým, ktorí budú čeliť hnevu Môjho Otca.

 

Nebude im dokonca ani len daná príležitosť, aby sa pred Ním triasli, pokiaľ nebudú okamžite konať pokánie.

 

Len veľmi málo z vás, deti, je oboznámených s pravdou, pretože mnohí z týchto ľudí kontrolujú správy (v médiách - pozn. prekl.), ktoré vy považujete za pravdivé.

 

Nemáte žiadnych iných prostriedkov (zdrojov informácií), aby ste sa dozvedeli, čo sa vo svete deje.

 

Pretože tie organizácie, ktoré považujete za zodpovedné starať sa o národy (OSN), sú v skutočnosti skupiny, vedené Antikristom.

 

Národy, ktoré považujete za ničomné, sú obeťou a sú použité ako pešiaci, takže namiesto toho sa okolitému svetu javia ako zlé.

 

Nemusíte vždy veriť tomu, čo je vám prezentované v mene spravodlivosti.

 

Veľa sa modlite za vašich bratov a sestry, ktorí budú gniavení týmito ľuďmi.

 

Modlite sa, aby Varovanie oddialilo ich aktivity a modlite sa, aby sa zmiernil dopad ich plánu, ktorý je zosnovaný tak, aby vám odobral vaše práva na vaše peniaze, na vaše potraviny a uprel vám vaše právo na praktizovanie kresťanskej viery a iných náboženstiev, ktoré uctievajú Môjho Otca.

 

 

Váš milovaný Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva

 

 

 

 

Poznámky:

* Babylon = Európska únia

** Červený drak = Čína, Medveď = Rusko

NWO = Nový Svetový Poriadok

OSN = Organizácia spojených národov

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť