Posolstvo 353

21.02.2012 00:30

Posolstvo 353

21.02.2012 - 00:30 hod

— Boh Otec - Buď ste za Mňa alebo ste proti Mne – je to vaša voľba —

 

Ja Som Boh Otec, Stvoriteľ všetkých vecí. Hovorím s tebou dnes v noci v mene Najsvätejšej Trojice.

 

Moja dcéra, prišiel čas, aby bola rozlomená prvá z pečatí – a jak Ma to zarmucuje.

 

Prisľúbil Som, že predtým, ako sa to stane, ponúknem Moju ochrannú pečať na čelá všetkým tým, ktorí vo Mňa veria.

 

Teraz vám, deti, dávam poslednú príležitosť, aby ste povstali a rozhodli sa.

 

Buď ste za Mňa alebo ste proti Mne – je to vaša voľba.

 

Tým, ktorí odmietajú Moje Sväté slovo, ktoré je dávané tomuto prorokovi posledných časov, musíte Ma teraz počúvať, keď hovorím.

 

Dávam vám prorokov, aby vás viedli.

 

Prečo odmietate Moju lásku?

 

Prečo dovoľujete pochybnostiam, aby vás robili slepými pre pravdu?

 

Aj keď vás veľmi milujem, zostáva už málo času a budú vám dané už len sekundy, aby ste sa rozhodli o svojom vlastnom osude. Pretože časom sa Moja trpezlivosť pominie.

 

Ignorujte Moje volanie a bude pre vás ťažké Ma nájsť v divočine, ktorá prichádza.

 

Ak prijmete moju pečať lásky, budete v každom čase pod mojou ochranou.

 

Táto ochrana pokryje aj vaše rodiny.

 

Toto je Moje posledné volanie s ponukou Mojej pečate lásky.

 

Potom budete musieť čeliť bezútešnosti, vystavení Veľkému súženiu, v osamotení a bez opory, o ktorú by ste sa mohli oprieť.

 

Deti, nikdy vás nebudem nútiť, aby ste Ma milovali. Je to vaša vlastná voľba a prirodzene, láska môže vychádzať len zo srdca.

 

Teraz k vám naťahujem Moju ruku lásky. Pokiaľ Ma poznáte, tak Ma rozpoznáte.

 

Pokiaľ tvrdíte, že Ma poznáte ale odmietate Moje gesto lásky a ochrany, potom Ma v skutočnosti vôbec nepoznáte.

 

Moje deti, držte sa teraz tesne pri Mne, lebo prvá pečať bola teraz konečne otvorená.

 

Zem sa bude všade v rôznych častiach sveta otriasať a potom už viac nebudete mať žiadnych pochybností.

 

Pretože vás milujem, budem následne očakávať vašu odpoveď.

 

Nikdy neodmietajte Mojich prorokov, pretože tým odmietate Mňa.

 

Keď škodíte Mojim prorokom alebo ich ohovárate, to samé robíte aj Mne.

 

Pretože je to Môj hlas z Neba, ktorý urážate.

 

Je omnoho lepšie, keď nepoviete nič a zostanete ticho, ak ste na pochybách.

 

Teraz nastáva čas, aby bola dokázaná pravosť proroctiev.

 

Mnohí padnú v zahanbení a ľútosti na kolená, keď uvidia, ako ich odmietnutie Mojich posolstiev, daných Mojimi prorokmi posledných časov, Ma trhalo vo dvoje.

 

Ako ich odsudzovanie a zosmiešňovanie urobili z Môjho Svätého slova predmet posmechu.

 

Ako im bola pravda príliš horká nato, aby ju prehltli, a ako im klamstvá falošných prorokov a veštcov dali povrchnú útechu, ktorú hľadali.

 

Jak ďaleko Moje deti odo Mňa odpadli.

 

Jak sú len nevďačné.

 

Tí, ktorí Ma poznajú a príjmu Moju pečať – vedzte, že budete mať večný život.

 

Vy ste nikdy nezapochybovali o Mojom slove, pretože vaša pokora a detská láska ku Mne znamenali, že ste nedovolili, aby vám intelektuálne uvažovanie zapchalo vaše uši pre počutie pravdy.

 

Tak mnoho Mojich pravých prorokov, ktorých Som vám za posledných dvadsať rokov poslal, bolo zosmiešnených, zneužitých, sužovaných a vytlačených do ústrania.

 

Tí z vás, ktorí ste ohovárali Moje posolstvá, mali by ste sa hanbiť.

 

Napriek tomu ste zbožňovali falošných prorokov a klaňali sa im.

 

Pýtam sa vás, pred ktorým Bohom ste sa to klaňali?

 

Vy viete, kto Som. Prišiel pre vás čas, aby ste sa postavili zoči-voči pravde.

 

Pretože buď ste za Mňa alebo ste proti Mne. Pokiaľ Ma nedokážete spoznať, tak potom ste stratení.

 

Tí z vás, ktorí počujú Môj hlas – nasledujte Ma a pomôžte Mi vystavať zvyšok mojej Cirkvi na Zemi.

 

Povediem vás cez zmätok, ktorý spôsobí Antikrist.

 

Nebudete trpieť súžením, ktoré postihne tých, ktorí odmietnu zrieknuť sa falošných idolov, chamtivosti, materializmu a túžby po moci.

 

Vyzývam všetky Moje deti, aby počúvali.

 

Prosím vás, aby ste otvorili svoje oči skôr, ako bude príliš neskoro.

 

 

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť