Posolstvo 354

21.02.2012 19:45

Posolstvo 354

21.02.2012 - 19:45 hod

— Prečo odmietate Moje varovania, aby ste sa pripravili na Môj Druhý príchod? —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len trpíš v Mojom mene a v mene Môjho milovaného Otca.

 

Musíš byť silná, nakoľko tieto posolstvá v niektorých kruhoch vyvolajú pohoršenie i keď iné duše budú inšpirovať a dodajú im silu.

 

V čase, keď Som prebýval na Zemi, bolo Moje Sväté Slovo učencami odmietnuté.

 

Bol Som kňazmi a tými, ktorí tvrdili, že sú svätí muži, zavrhnuý ako podvodník.

 

V pravde sú tí z vás, ktorí tvrdia, že zaobchádzanie, ktorého sa Mi dostalo, bolo barbarské.

 

Tiež majú pravdu v tom, že ľudia, ktorí v tých časoch žili, boli nevzdelaní, hrubí a zlí ako aj krutí v ich zaobchádzaní so Mnou, ich milovaným Spasiteľom.

 

Niektorí by mohli povedať, že oni boli nevedomí a nepoznali nič ohľadne Svätých Písiem. No to nie je pravda, pretože tí, ktorí žijú v dnešnom svete – aj keď sú vzdelanejší a poznajú viac – nie sú iní.

 

Tí, ktorí sú úplne zbehlí vo Svätej Biblii a od ktorých by ste očakávali, že sú ostražití ohľadne učenia, ktoré obsahuje, sú slepí voči pravde.

 

Pretože pri všetkom tom ich chápaní Svätej Knihy Môjho Otca zlyhali v tom, aby sa pripravili na čas, keď opäť prídem.

 

Kedy si myslia, že by im mal byť poskytnutý tento čas?

 

Čas Môjho Druhého príchodu na Zem sa už veľmi približuje.

 

No napriek tomu sa ľudstvo na Môj príchod nepripravilo.

 

Dokonca ani Moji posvätení služobníci nekážu o dôležitosti tejto nanajvýš slávnej udalosti. Prečo tomu tak je?

 

Vari ste sa ničomu nenaučili? Čo by Som ešte mal urobiť?

 

Kedy si myslíte, že by Som mohol prísť a prečo si myslíte, že čas nie je blízko?

 

Čo je to, čo vás robí slepých a zapcháva vaše uši, keď nepočujete znieť Môj hlas?

 

Odhoďte vaše plášte zo zlata, striebra a blahobytu a akceptujte, že bezo Mňa ste ničím.

 

Bez Mojich milostí nemôžete pripraviť svoje duše na Môj slávnostný návrat.

 

Môj milovaný Otec vždy posiela prorokov, aby pripravili Jeho deti. Tak to robieval od počiatku času.

 

Prečo potom odmietate Moje varovania, aby ste sa pripravili na Môj Druhý príchod?

 

Veľmi vás prosím, počúvajte Ma.

 

Nemôžem vám prikázať, aby ste počúvali, pretože vám bol daný dar slobodnej vôle.

 

Nikdy vás nemôžem nútiť alebo vám prikazovať, aby ste niečo konali, pretože to nie je možné.

 

Môj Otec nikdy nebude zasahovať do vašej slobodnej vôle.

 

No nikdy nebude váhať, aby vás varoval, viedol a zaplavil vaše duše posilňujúcimi milosťami.

 

Pretože tým, ktorých srdcia sú otvorené, On udelí dar Ducha Svätého.

 

Tí, ktorí sa previňujú pýchou, náboženským snobizmom a aroganciou, zistia, že je to pre nich nemožné, aby otvorili svoje srdcia, pretože im chýba tá najdôležitejšia vlastnosť zo všetkých – POKORA.

 

Bez pokory a šľachetnosti srdca sa nemôžte priblížiť k Môjmu Svätému Srdcu.

 

Poďte ku Mne deti. Nechajte Ma, aby Som vás vzal do Môjho stáda a mohol vás ako dobrý pastier viesť do bezpečia.

 

 

Váš Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť