Posolstvo 355

22.02.2012 19:00

Posolstvo 355

22.02.2012 - 19:00 hod

— Pôst je dôležitý pre vaše duše —

 

Posolstvo, ktoré dostala Mária Božieho Milosrdenstva počas Adorácie pred najsvätejšou Oltárnou sviatosťou. 

 

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz Mojim deťom, že tento pôstny čas je časom tichého rozjímania, osobnej obety a príležitosti k modlitbám za utíšenie vojen vo svete.

 

Napodobňujte Ma v Mojom pôste na púšti prinášaním malých obiet.

 

Pôst je dôležitý pre vše duše. Očisťuje ducha a poskytuje Mi veľkú útechu.

 

Pôstom aspoň raz v týždni môžete zachrániť mnohé duše.

 

Môžete ho vykonať podľa vášho želania. Jediné, na čom záleží je, aby ste ten deň obetovali za duše.

 

Využite tento čas, aby ste Mi pomohli v Mojom boji za duše.

 

Rozjímajte o Mojom živote na zemi a o dare, ktorý Som vám Svojou smrťou na kríži dal, aby Som všetkým Mojim deťom poskytol Večný život.

 

Týchto pár týždňov pôstneho obdobia musí byť využitých na prípravu vašich duší a duší vašich bratov a sestier.

 

Prosím pripravte sa na Veľký týždeň a Veľkú Noc touto modlitbou "Môj dar pôstu Ježišovi", ktorú sa modlite v rámci Modlitebnej kampane (34) :

 

 

"Ó, môj Ježišu, pomôž mi, aby som sa svojim vlastným nepatrným spôsobom pripodobnil Tvojmu životu obety za spásu ľudstva.

 

Dovoľ mi, aby som Ti počas pôstneho obdobia v jednom dni v týždni ponúkol dar pôstu na záchranu všetkých ľudí, aby mohli vojsť bránami Nového raja na Zemi.

 

Ponúkam Ti, drahý Ježišu, moju obetu s láskou a radosťou vo svojom srdci, aby som Ti ukázal veľkosť mojej lásky.

 

Skrze túto obetu Ťa úpenlivo prosím za spásu každej duše, ktorá by mohla upadnúť do nemilosti. Amen."

 

 

Nedovoľte strachu, aby zatienil vašu nádej na večnú spásu, deti. Očista sa udeje rýchlo.

 

Vy, Moji nasledovníci, ktorí prijmete Pečať živého Boha, ste požehnaní.

 

Nemusíte byť ustarostení.

 

Musíte byť silní.

 

Musíte byť plní nádeje a upriamení po celý čas na Mňa.

 

Len potom povstanete a bez zaváhania budete kráčať tŕnistou cestou.

 

Budem vás sprevádzať a povediem vás na každom kroku vašej cesty.

 

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť