Posolstvo 356

23.02.2012 16:00

Posolstvo 356

23.02.2012 - 16:00 hod

— Panna Mária - modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna v Iráne —

 

Dieťa moje, nastal pre moje deti čas, aby sa v úcte k môjmu predrahému Synovi spojili v jednote tak, aby mohla byť odvrátená atómová vojna v Iráne.

 

Táto vojna je veľmi blízko a vy sa musíte vytrvalo modliť, aby bola zastavená, pretože by zabila milióny Božích detí.

 

Satan a jeho démoni pracujú na tom, aby spôsobili strašnú skazu.

 

Ak zabijú duše skôr, ako im bude daná možnosť, aby sa v očiach môjho Syna vykúpili, potom sú stratené.

 

V tomto spočíva plán Zlého.

 

On sa snaží zabrániť toľkým dušiam, aby vošli do Kráľovstva môjho Otca.

 

Môj svätý Ruženec môže – pri modlení sa všetkých tajomstiev ako jedna modlitba*– zabrániť vojne, deti.

 

Zjednoťte sa teraz na jeden deň a modlite sa môj svätý Ruženec, aby bola zastavená táto atómová vojna, ktorá sa teraz plánuje.

 

Modlite sa za tie úbohé duše a to nielen v Iráne ale aj v krajinách, ktoré budú neúmyselne do nej zapojené.

 

Modlite sa tiež za tie úbohé krajiny, ktoré budú zneužité ako pešiaci v nehoráznej hre klamstiev, plánovanej istými skupinami a nie Bohom, mojím Večným Otcom.

 

Choďte teraz, moje deti, a zhromaždite všetky moje deti, aby sa modlili za zmiernenie tohto veľkého zverstva proti ľudstvu.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

 

 

* Poznámka:

Táto komplexná modlitba ruženca sa skladá zo všetkých štyroch základných ružencových modlitieb, idúcich po sebe v tomto navrhovanom poradí: 1.Radostný, 2.Ruženec svetla, 3.Bolestný, 4.Slávnostný. Na modlitbu každého samostatného ruženca treba približne 20 minút a na kompletné štyri ružence ca. 1:20 hod.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť