Posolstvo 357

23.02.2012 16:42

Posolstvo 357

23.02.2012 - 16:42 hod

— Boh Otec - Výzva ku katolíckej Cirkvi, aby prijala novú éru mieru na Zemi —

 

Ja Som Boh, všemohúci Otec, Stvoriteľ všetkých vecí, Boh najvyšší.

 

Dcéra moja, je dôležité, aby tí, ktorí nasledujú učenie rímskokatolíckej Cirkvi, prijali milénium tak, ako bolo prisľúbené všetkým mojim deťom.

 

Slová, obsiahnuté v mojej Svätej Knihe, Svätom Písme, neklamú.

 

Môj prísľub sa nachádza v Skutkoch Apoštolov.

 

Evanjelista Ján bol taktiež oboznámený o slávnom návrate môjho milovaného Syna, keď bude na 1000 rokov panovať v novej ére pokoja a mieru.

 

Prečo tí, ktorí tvrdia, že rozumejú môjmu Svätému Slovu, odmietajú z neho prijať jednu časť a druhú už nie?

 

Tým mojim posvätením služobníkom hovorím, aby teraz otvorili Knihu Pravdy.

 

Ste povinní hlásať pravdu.

 

Nesmiete počúvať tých z vašich radov, ktorí prekrúcajú pravdu, týkajúcu sa Novej éry pokoja na Zemi.

 

Čím sú motivovaní vaši bratia v mojej rímskokatolíckej Cirkvi, ktorí popierajú pravdu?

 

Vniesli ste do mojich detí zmätok.

 

Kvôli ich vernosti k jedinej pravej Cirkvi, rímskokatolíckej Cirkvi, im upierate príležitosť, aby pripravili svoje duše na panstvo môjho Syna v Novom raji na Zemi.

 

Vašou povinnosťou je informovať moje deti o pravde.

 

Mojim deťom hovorím: "Nesmiete nikdy popierať pravdu, obsiahnutú vo Svätej Biblii, ktorá obsahuje pravdivé slovo."

 

Vy, moje deti, musíte prijať zasľúbenie, dané mojim Synom po Jeho slávnom zmŕtvychvstaní.

 

On povedal, že znovu príde.

 

Tento čas Druhého príchodu môjho milovaného Syna na Zem sa približuje.

 

Ak veríte prísľubu, ktorý dal môj Syn, potom viete, že On tým mieni to, čo povedal.

 

Keď znova príde, tak príde, aby vládol a prevzal si svoj právoplatný trón v Novom raji, ktorý som stvoril na Zemi pre vás všetkých.

 

Nikdy nespochybňujte slová, vychádzajúce z Božských úst môjho milovaného Syna Ježiša Krista.

 

Vedzte, že Ja, váš milovaný Otec, si prajem, aby ste sa všetci spojili ako jedna rodina s mojim Synom v raji.

 

Prijmite pravdu. Neprekrúcajte ju, ani si ju neprispôsobujte tak, aby vyhovovala vašej chybnej interpretácii pravdy.

 

Ja som Pravda.

 

Vy nemôžete zmeniť Mňa a ani to, kto Som.

 

Pravda vás oslobodí.

 

 

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť