Posolstvo 358

24.02.2012 15:30

Posolstvo 358

24.02.2012 - 15:30 hod

— V novom raji nebude žiadnej smrti, žiadnej nemoci, žiadneho hriechu —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš nikdy zabúdať, že aj napriek mojim prísnym varovaniam, ktoré dávam ľudstvu, prechovávam v mojom srdci celkom výnimočnú lásku k mojim deťom.

 

Je nevyhnutné, aby bola Zem teraz očistená, pretože keby som sa teraz vrátil, nebola by vhodná, aby som po nej kráčal.

 

Keď bude ľudstvo očistené, tak zostanú len tí, ktorí milujú Mňa a môjho Večného Otca.

 

Moja vyvolená generácia bude so Mnou na veky. Tento raj vám ponúkne 1000 rokov mieru, lásky a harmónie.

 

Po tomto období dôjde k druhému vzkrieseniu z mŕtvych (Zjav 20, 1-15 - pozn. prekl.).

 

Len potom môže byť všetkým dušiam ponúknutý večný život s Božím svetlom, ktoré ich bude prežarovať.

 

Dcéra moja, prečo váhaš? Vari nevieš, že tieto proroctvá boli predpovedané?

 

Nech nikto nie je na pochybách. Vám, deťom tejto generácie, bude daný dar života v raji, ktorý bude dokonca krásnejší ako ten, ktorý bol pripravený pre Adama a Evu.

 

Starnutie nebude viac existovať, pretože človek bude žiť v mieri v rodinách rozličných generácií.

 

Tak mnoho lásky a radosti sa stane každodennou skutočnosťou. Konečne získate naozajstný a trvalý mier vo svojich dušiach.

 

Prečo by to nemohlo byť možné? To je tá Zem, ktorá bola úmyslom Môjho Otca, ktorého Božia vôľa sa konečne stane ako v Nebi, tak aj na Zemi.

 

Všetci sa radujte. Nový raj je treba uvítať so vzrušením a očakávaním.

 

Nebude už žiadnej smrti, žiadnej nemoci, žiadneho hriechu. Bude vám daný dar večného šťastia.

 

Modlite sa za tých, ktorí kvôli hriechu a neposlušnosti stratia akýkoľvek nárok na svoje právoplatné dedičstvo, ktoré bolo zamýšľané Mojim Večným Otcom od počiatku času.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť