Posolstvo 360

26.02.2012 21:45

Posolstvo 360

26.02.2012 - 21:45 hod

Boh Otec - Balzam, ktorý tak naliehavo potrebujete na upokojenie svojich duší

 

Moja dcéra, tým mojim deťom, ktoré sú povolané, aby verejne hlásali moje Sväté Slovo a pripravili tak Zem na príchod môjho milovaného Syna Ježiša Krista, musím povedať nasledovné.

 

Vy, moje deti, ktoré poznáte Mňa, vášho milovaného Otca, musíte bojovať proti pokušeniam, ktoré sú pred vás kladené každú minútu dňa.

 

Dňa 10. mája 2011 ste boli vďaka mimoriadnemu požehnaniu, ktoré môj Syn dal svetu, naplnení Duchom Svätým.

 

Musíte si uvedomiť zodpovednosť, ktorú teraz máte.

 

Pretože sa zjednocujete ako jedna armáda, ktorá bude tvoriť počiatok mojej zvyšnej armády na Zemi, budete napádaní zo všetkých strán.

 

Vaša viera a vernosť ku Mne, vášmu milovanému Otcovi a môjmu drahému Synovi Ježišovi Kristovi bude skúšaná až na pokraj vašej znesiteľnosti.

 

Tým, že nasledujete môjho Syna, budete musieť niesť váhu Jeho kríža a to nebude jednoduché.

 

Budete plní pochybností, vnútorných súžení a budete vystavení skúškam a z času na čas budete chcieť všetko zanechať.

 

Mnohí ľudia, ktorým dôverujete, sa možno pokúsia vás odradiť.

 

Budú vám vravieť, že si vymýšľate, že trpíte preludmi a potom sa stanete terčom posmechu, zosmiešňovania a zavrhovania.

 

Môžno budete mať dokonca pocit, že nedokážete čeliť klamstvám a lžiam, ktoré budú vymyslené s cieľom presvedčiť vás, aby ste tieto posolstvá odmietli.

 

Bude si to vyžadovať obrovskú vieru a odvahu, aby ste na seba vzali svoj kríž a nasledovali môjho Syna a pomohli Mu pripraviť ľudstvo na Jeho oslávený návrat na Zem.

 

Budú vám podrážať nohy a nastražia na vás pasce.

 

Nikdy nepadnite do pasce tým, že by ste – pokiaľ budete k tomu vyzvaní – odsúdili ľudí zato, že neprijímajú tieto posolstvá.

 

Nikdy nebojujte s inými, keď hájite moju Svätú vôľu.

 

Milujte jeden druhého.

 

Prejavujte trpezlivosť s tými, ktorí sa vám nielenže vysmievajú a hľadajú chyby v týchto posolstvách, ale ktorí vami aj ako človekom pohŕdajú.

 

Zostaňte ticho. Buďte trpezliví. Preukážte lásku k tým, ktorí prehlasujú, že hovoria v mojom mene.

 

Nikdy nesúďte iných v mojom mene, pretože nato nemáte právo.

 

Nikdy neohovárajte iných v mojom mene, lebo ak tak spravíte, porušíte moje prikázania.

 

Modlite sa za tých, ktorí vám ubližujú a to aj vtedy, ak je to v mojom mene.

 

Deti, potrebujem od vás, aby ste sa spojili v jednote.

 

Odložte stranou všetky vaše odlišnosti.

 

Úbohé duše, ktoré potrebujú vašu pozornosť, nie sú tie, ktoré sú už obrátené, ale tie, ktoré Ma vôbec nepoznajú.

 

Modlite sa teraz za všetky moje deti, ktoré o Mne nevedia nič.

 

Modlite sa aj za tých, ktorí síce o Mne vedia ale ktorí Mňa, ich Stvoriteľa, ich milujúceho Otca, ktorý ich nežne miluje, odmietajú uznať.

 

Prajem si zjednotiť všetky moje deti.

 

Naliehavo vás vyzývam, aby ste odložili všetok váš strach, hnev a netrpezlivosť, ktorými ste sa obrnili a dovolili Mi, aby som vás vzal na cestu do raja.

 

Táto cesta bude plná útrap, avšak láska a mier, ktoré nájdete na konci, bude balzamom, ktorý tak naliehavo potrebujte na upokojenie svojich duší.

 

Deti, dôležitý je pokoj.

 

Nutná je trpezlivosť.

 

Vzájomná láska, ktorá zahŕňa aj tých, ktorí vám ubližujú alebo vás urážajú, je nevyhnutná, aby ste vošli do panstva môjho milovaného Syna v Novom Nebi a na Novej Zemi v raji, ktorý som vám prisľúbil pred tak dávnymi vekmi.

 

 

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť