Posolstvo 363

01.03.2012 19:55

Posolstvo 363

01.03.2012 - 19:55 hod

— Zjednoťte sa, keď budeme vchádzať bránami Nového raja —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho mojich detí bude teraz zachránených vďaka modlitbám a utrpeniu mojich drahých nasledovníkov, ktorých láska ku Mne presahuje rámec poznania väčšiny ľudstva.

 

V tomto pohnutom čase sa neustále spolieham na mojich nasledovníkov, aby mi pomohli zachraňovať duše.

 

Mnohé z týchto duší neprežijú čin môjho Božieho milosrdenstva a zomrú v smrteľnom hriechu.

 

Tak mnoho z vás odpovedalo s toľkou poslušnosťou a veľkodušnosťou srdca na moje volanie.

 

Prinášate Mi veľkú útechu.

 

Žehnám vám, moji drahí nasledovníci a prosím vás, aby ste pokračovali v modlitbách za duše ostatných.

 

Už zanedlho dostane celé ľudstvo dar môjho milosrdenstva.

 

Ani jeden z vás sa nevyhne tomu, aby si neuvedomil pravdu o mojej existencii. No nie všetci Ma budú chcieť objať, dokonca ani vtedy, keď im bude odhalená pravda.

 

Sú to duše, kvôli ktorým sa trápim.

 

Sú to tie stratené duše, kvôli ktorým moja milovaná Matka prelieva slzy.

 

Sú to hriešnici, ktorých Mi musíte pomôcť zachrániť, pretože chcem spasiť všetky Božie deti.

 

Modlite a zjednoťte sa, aby ste Mi pomohli pritiahnuť každú jednu dušu, keď budeme vchádzať bránami Nového raja.

 

Toto je modlitba Modlitebnej kampane (35) "Za duše, aby vošli do raja":

 

 

"Ó, môj Ježišu daj, aby som Ti pomohol zachrániť zvyšok Tvojich detí na Zemi.

 

Modlím sa, aby si svojim milosrdenstvom zachránil duše z duchovnej temnoty.

 

Prijmi moje skúšky, bolesti a starosti tohto života na záchranu duší od pekelných plameňov.

 

Naplň ma milosťami, aby som Ti s láskou a radosťou v mojom srdci ponúkol tieto utrpenia tak, aby sme sa v láske k Najsvätejšej Trojici všetci do jedného spojili a ako jedna svätá rodina s Tebou žili v raji. Amen."

 

 

Deti, vy viete, ako veľmi vás milujem.

 

Vy, ktorí Ma poznáte, pochopíte hĺbku mojej bolesti a utrpenia kvôli množstvu ľudí, ktorí odmietajú moju milosrdnú ruku.

 

Len vy môžete vašimi modlitbami pomôcť týmto dušiam a priniesť Mi tak útechu, po ktorej túžim.

 

Zostaňte teraz v mojej blízkosti.

 

Nepotrvá to už dlho.

 

Buďte trpezliví a modlite sa.

 

Uvoľnite sa a preciťujte moju lásku.

 

Všetko bude dobré.

 

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť