Posolstvo 365

03.03.2012 14:33

Posolstvo 365

03.03.2012 - 14:33 hod

— Panna Mária – Deti, musíte sa prebudiť a prijať pravdu —

 

Moje dieťa, utrpenie môjho Syna je rovnaké, ako bolo v dobe, keď bol na Zemi.

 

Bolesť, ktorú vtedy vytrpel a ktorá mu spôsobila najväčšie muky, nebola v Jeho ukrižovaní ale v tom, ako bol odmietnutý.

 

Jeho slovo je dnes odmietané práve tak, ako bolo odmietané vtedy.

 

Dnes je objektom výsmechu takým spôsobom, že to spôsobuje žiaľ a utrpenie nielen mne, Jeho milovanej Matke, ale aj Jeho oddaným nasledovníkom na Zemi.

 

Jak zraňujúce je musieť sa dívať, jak mnoho detí sa odvrátilo od posvätných sviatostí a učenia Cirkvi.

 

Tak mnoho duší poblúdilo. Úpenlivo vás, deti, prosím, aby ste pozdvihli kríž môjho Syna a išli príkladom.

 

Objímte môjho Syna s prostým srdcom.

 

Milovať môjho Syna a ctiť môjho Otca je veľmi jednoduché, deti.

 

Nikdy neanalyzujte slovo môjho Syna.

 

Len jednoducho nasledujte Jeho učenie, ktoré sa nikdy nezmenilo.

 

Načúvajte slovám môjho Syna, keď k vám teraz prehovára z nebies.

 

Vyzýva vás, aby ste si pripravili svoje duše na Jeho Druhý príchod.

 

Keď teraz s vami hovorí, robí to kvôli svojej láske k ľudstvu.

 

Jeho Sväté slovo bude živiť vaše duše a urobí ich opäť silnými.

 

Neodmietajte teraz Jeho volanie k vám.

 

On chce zachrániť každú jednu dušu. Ale aby to mohol urobiť, musí vám pripomínať rozdiel medzi dobrom a zlom.

 

Toľkí z vás nie sú vedení k poznaniu ani k oboznámeniu sa o závažnosti hriechu.

 

Tolerancia vo vašej spoločnosti a v Cirkvách znamená, že to, čo mnohí z vás považujú za bezvýznamné, môže naopak v Božích očiach predstavovať závažný hriech.

 

Cirkev sa v tomto čase nachádza vo veľkej temnote a už po mnoho rokov je terčom Podvodníka.

 

Teraz, keď už čoskoro dôjde k rozkolu vo vnútri Cirkvi, musí môj Syn zasiahnuť a vás viesť.

 

Deti, musíte sa prebudiť a prijať pravdu.

 

Svet sa teraz zmení na nepoznanie.

 

V minulosti vám bolo poslaných mnoho poslov, aby vás pripravili na túto udalosť.

 

Toto sú posledné varovania, ktoré sú dávané ľuďom, aby im umožnili pripraviť sa na Veľké Milosrdenstvo ( Varovanie – pozn. prekl.) môjho Syna.

 

Po Jeho Božom milosrdenstve, keď celému ľudstvu otvorí oči, aby uvidelo svoje hriechy, mu poskytne ešte o trochu viac času, aby hľadalo vykúpenie.

 

Potom vám budú dané pokyny na prípravu vašich duší na Druhý príchod Krista, môjho milovaného Syna, ktorý znovu príde v sláve, ako bolo predpovedané.

 

 

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť