Posolstvo 367

05.03.2012 15:30

Posolstvo 367

05.03.2012 - 15:30 hod

— Kniha pravdy je odhaľovaná tebe, siedmemu poslovi na konci časov —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam dnes, aby som ťa utešil v tomto čase útrap, ktoré na teba doliehajú zo všetkých strán.

 

Vedz, že evanjelistovi Jánovi bola daná nezapečatená kniha – Kniha Pravdy, aby ju svet teraz, v týchto časoch, počul.

 

Táto kniha mu bola daná ako nezapečatená, pretože pečate boli už otvorené. Potom boli (opäť) uzatvorené a nemali byť rozlomené až do konca časov.

 

Tento čas pre teba teraz nadišiel, aby si otvorila Knihu Pravdy a všetkým Božím deťom odhalila jej obsah tak, aby si pripravili svoje duše na večný život.

 

Tebe, siedmemu poslovi na konci časov, je odhaľovaná Kniha Pravdy.

 

Tak, ako bude zaznievať tvoj hlas, tak bude konečne odhaľovaná pravda a tajomstvá, obsiahnuté v Knihe Zjavenia, budú prezentované neveriacemu svetu.

 

No nebude to nadlho. Napriek odpadlíctvu od viery, ktoré postihne nielen veriacich ale aj zasvätených služobníkov vo vnútri Cirkvi, je čas na veľké vyznanie hriechov blízko.

 

Akonáhle sa tak udeje, nastane veľké obrátenie po celom svete.

 

Potom budú mať hlad po pravde, obsiahnutej v nezapečatenej knihe, ktorá bola svetu prisľúbená ku koncu týchto časov.

 

Ty si poslom, ktorému bola zverená úloha, aby nielen pripravil svet na spásu duší, ale ktorý tiež ohlási moju vládu.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť