Posolstvo 368

06.03.2012 15:20

Posolstvo 368

06.03.2012 - 15:20 hod

— Pozorujte teraz, ako sa svetu predstaví muž mieru —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš pokračovať v plnení mojich svätých pokynov a nedovoľ nikomu, aby ťa zastavil v tejto misii, i keď aj naďalej budú na teba útočiť zo všetkých strán.

 

Nikdy nepochybuj o mojom Slove a to ani vtedy, keď nechápeš, čo moje posolstvá znamenajú.

 

Všetko, čo ti je dávané, aby to svet počul, bolo predpovedané, dcéra moja.

 

Je to preto, že ľudstvo musí porozumieť, čo obsahuje Kniha Jána (Zjavenie apoštola Jána – pozn. prekl.)

 

Všetky predpovedané veci sa musia stať.

 

Pozorujte teraz, ako sa svetu predstaví muž mieru.

 

Uvidíte ho ako mierotvorcu na Blízkom východe.

 

Bude to falošný mier a bude maskou pre lož, ktorú bude predkladať, aby zakryl skutočný dôvod pre toto klamstvo, ktoré spácha.

 

Modlite sa za môjho svätého vikára pápeža Benedikta XVI., lebo bude čeliť strašnému prenasledovaniu. Ten čas je teraz blízko.

 

Modlite sa všetci, pretože vaše modlitby zoslabia krutosť týchto časov, ktorá môže byť zmiernená.

 

Je veľa neznámeho o konci časov, dcéra moja.

 

Mnohí sú vystrašení a takí by mali byť, ale iba, ak nemajú čisté duše.

 

Tým z vás, ktorí ste v Božom svetle, hovorím – je veľa toho, na čo sa máte tešiť, lebo to bude znamenať odstránenie hriechu zo zeme.

 

Svet nakoniec vyvstane do nového začiatku, naplneného mojim Božím svetlom.

 

Nezostáva veľa času, než sa tieto veci stanú.

 

Jediné, na čom záleží je to, aby všetky Božie deti uvideli pravdu a včas sa obrátili.

 

V opačnom prípade nebudú mať účasť na Novom nebi a Novej zemi, ktoré sa spoja a splynú v jedno.

 

Lebo potom prídem súdiť.

 

A tak len tí, ktorí uznajú Mňa, svojho Spasiteľa Ježiša Krista a môjho Večného Otca, budú mať život.

 

Modlite sa za všetky vaše duše. To je všetko, na čo sa práve teraz potrebujete sústrediť a úplne Mi dôverujte.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť