Posolstvo 370

07.03.2012 20:30

Posolstvo 370

07.03.2012 - 20:30 hod

Môjmu Druhému príchodu sa nedá zabrániť, ani nemôže byť zastavený

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, budem ťa ochraňovať zvláštnymi milosťami, ktoré potrebuješ, aby ti dodali silu v konfrontácii so silami zla, ktoré sa chystajú zastaviť túto svätú misiu.

 

Je dôležité pochopiť, že názory ľudí nie sú podstatné.

 

Všetko, na čom záleží, je moje najsvätejšie Slovo.

 

Moje Slovo je pravda. Ja som pravda. Ktokoľvek, kto by vám tvrdil, že tieto posolstvá nie sú v súlade s mojim učením, je klamár.

 

Oni Ma nepoznajú. Možno si myslia, že je tomu tak, ale poznať Ma môžu len vtedy, keď zostanú pokorní srdcom.

 

Tí, ktorých názor je v rozpore s mojím Slovom, sú vinní hriechom pýchy.

 

Pýcha zaslepuje dokonca aj mojich posvätených služobníkov pre pravdu môjho svätého Slova.

 

Moje zasľúbenie ľudstvu, že znovu prídem v sláve, aby som súdil živých i mŕtvych, sa musí stať.

 

Tomuto môjmu Druhému príchodu sa nedá zabrániť, ani nemôže byť zastavený.

 

Moje varovania ľudstvu, ktoré sú mu dávané vďaka mojej láske ku každej duši, sú dôležité.

 

Musím náležite pripraviť všetky Božie deti na túto najslávnejšiu udalosť.

 

Mnohí sa pokúsia postaviť sa ti do cesty. Mnohí sa pokúsia zdiskreditovať moje sväté Slovo a mnohí sa pokúsia ti uškodiť v snahe zabrániť, aby bolo moje Slovo počuté.

 

Všetky tieto pokusy budú márne.

 

Len Ja, Ježiš Kristus, mám moc poskytnúť večnú spásu celému ľudstvu.

 

Len Ja mám moc, aby som pripravil duše celého ľudstva na ich dedičstvo v raji.

 

Nikto, dokonca ani satan, kráľ temnoty alebo jeho prisluhovači, nemôžu zabrániť, aby sa to stalo.

 

Vždy maj na pamäti, že ochránim všetkých tých, ktorí zachovávajú moje Slovo.

 

Môžete byť vydesení globálnymi udalosťami, keď sily zla zahalia vaše krajiny.

 

Udalosti vás rozrušia, no nikdy nesmiete mať strach, pretože Ja vás vezmem so sebou do môjho nového kráľovstva na zemi.

 

Všetko, čo od vás požadujem je, aby ste Mi dôverovali.

 

Nechajte Ma, aby som vás viedol.

 

Dovoľte Mi, aby som vám ukázal, ako si očistiť vaše duše pomocou Modlitebnej kampane, ktorú vám dávam.

 

Všetko ostatné potom prenechajte Mne.

 

Nezabúdajte, že moja láska k vám všetkým je taká veľká, že nikto nemôže nikdy oslabiť túto čistú lásku a súcit, ktoré prechovávam ku každému z Božích detí v mojom najsvätejšom srdci.

 

 

Váš milujúci Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť