Posolstvo 371

08.03.2012 19:52

Posolstvo 371

08.03.2012 - 19:52 hod

— Moja ochranná pečať je predpovedaná pri rozlomení druhej pečate —

 

Moja najdrahšia dcéra, na tento okamih čakal svet dvetisíc rokov.

 

Niektorí so strachom vo svojich srdciach, iní v očakávaní a údive, kedy tento okamih príde – a ten okamih je teraz tu.

 

Toto je čas, kedy posielam teba, Mária, svojho proroka konca časov, aby si (svetu) konečne ukázala Knihu pravdy, ktorá odhaľuje obsah Knihy Zjavenia (Zjavenie apoštola Jána – pozn. prekl.).

 

Ja som Boh, po ktorom hlasno volajú všetky moje deti v týchto strašných časoch.

 

Som to Ja, ku komu teraz musia volať všetky moje deti.

 

Zhromažďujem v tomto čase moju rodinu, aby sme sa mohli zjednotiť do záverečného boja za zničenie draka, ktorý tak dlho trápil zem.

 

Deti, nebojte sa. Žiadna ujma nepostihne tých, ktorí nosia moju pečať, pečať živého Boha.

 

Satan a jeho padlí anjeli, ktorí v tejto dobe zamorili svet, nemajú žiadnu moc nad tými, ktorí majú znak živého Boha.

 

Deti, musíte Ma počúvať a prijať moju pečať, lebo ona zachráni nielen vaše životy, ale aj vaše duše.

 

Modlite sa každý deň modlitbu za získanie mojej pečate*.

 

Postarajte sa o to, aby každý člen vašej rodiny a vaši milovaní pochopili, aká dôležitá je moja pečať.

 

Vaša láska ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi, bude vašou zachraňujúcou milosťou a dodá vám silu, ktorú potrebujete.

 

Moja ochranná pečať je predpovedaná pri rozlomení druhej pečate.

 

Jazdec na červenom koni** je pomstychtivý anjel temnoty, ktorý bude zabíjať moje deti v početných vojnách, ktoré prídu. Prejde však pomimo tých mojich detí s pečaťou na ich čelách.

 

Teraz sa pripravte, pretože tieto vojny už prebiehajú a ďalšie sú plánované v každom kúte sveta, predovšetkým na Blízkom východe a v tých krajinách, po ktorých chodil môj predrahý Syn počas jeho času na zemi.

 

 

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

 

 

 

____________________________________

 

* Modlitba k Bohu Otcovi za ochrannú pečať (túto modlitbu prijala Mária Božieho Milosrdenstva dňa 20.02.2012).

 

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou:

 

"Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — Tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov.

 

Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov a za spásu všetkých tvojich detí. Amen."

 

 

** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 6, odstavec 3 a 4:

"Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: "Poď!" A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dostal veľký meč."

 

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť