Posolstvo 372

09.03.2012 19:15

Posolstvo 372

09.03.2012 - 19:15 hod

Modlite sa svätý ruženec naprieč všetkými národmi odo dnes až do Veľkonočnej nedele

 

Moje milé dieťa, ako len plačem, keď vidím, ako sa rozrastá nenávisť nielen voči tebe, ale aj voči svätému slovu môjho milovaného Syna Ježiša Krista.

 

Teraz vieš, ako v Getsemanskej záhrade trpel a ako ešte trpí dnes, keď každý jeho pokus, zasiahnuť v prospech záchrany duší, je marený satanom.

 

Teraz, keď sa tajne snujú vojenské konflikty, je dôležité, aby ste sa pred Veľkou nocou každý deň modlili môj svätý ruženec.

 

Deti, keby ste každý deň v týždni mohli zasvätiť môjmu svätému ružencu a odo dnes až do Veľkej noci sa každý piatok modlili všetky štyri tajomstvá,* potom sa môže zmierniť a zmierni sa veľa skazy.

 

Môjmu Synovi spôsobujú veľkú radosť tí, ktorí jeho sväté slovo prijímajú s láskou a čistotou srdca.

 

Veľkými milosťami budú obdarované tie čisté duše, ktoré mu úplne dôverujú bez akýchkoľvek pochybností vo svojich srdciach.

 

Vy, moje deti, ste to, čo zostalo – malý zárodok veriacich, ktorý pomôže, aby sa rozrástla armáda, ktorá je potrebná na vymetenie hriechu zo sveta.

 

Vaše modlitby a obzvlášť môj najsvätejší ruženec sú zbrane, ktoré potrebujete na zničenie satana a tých, ktorých on infikuje v každom kúte sveta.

 

Moje deti, choďte teraz a organizujte celosvetové modlitby tak, aby sa môj svätý ruženec modlil naprieč všetkými národmi odteraz až do Veľkonočnej nedele.

 

Choď v pokoji, moje dieťa. Milosti, ktoré sa ti dostávajú, ti pomôžu vysporiadať sa s každodennými útokmi satana, ktorého zúrivosť voči tomuto dielu narastá.

 

 

Vaša nebeská Matka

Matka spásy

 

 

________________________________________________________________________________

 

*Modlíme sa ako jednu modlitbu vcelku postupne za sebou idúce všetky štyri sväté ružence v poradí – 1.Radostný,  2.Ruženec Svetla,  3.Bolestný a 4.Slávnostný so všetkými 4 x 5 = 20 ružencovými tajomstvami.

 

Panna Mária: "Môj svätý ruženec môže – pri modlení sa všetkých tajomstiev ako jednej modlitby – zabrániť vojne, deti"

 

Toto poradie vám odporúčame na základe nasledujúcej úvahy:

 

Ruženec ako rozjímavá modlitba uvádza človeka do prežívania udalostí spolu s Ježišom. Keď človek v duchu prežíva jednotlivé tajomstvá, tak s postupom modlitby ruženca prechádza radostným zrodením Ježiša, potom verejným pôsobením, bolestným umučením a nakoniec slávnym, triumfálnym vzkriesením a slávnou korunováciou Matky, ktorá svetu dala Spasiteľa.

 

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

 

—————

Späť