Posolstvo 375

13.03.2012 18:30

Posolstvo 375

13.03.2012 - 18:30 hod

Istá frakcia vo vnútri mojej Cirkvi teraz vyvinie spoločné úsilie, aby ťa umlčala

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes si konečne pochopila, ako veľmi sa moje najsvätejšie Slovo nielenže popiera ale je aj odmietané istými príslušníkmi mojej Cirkvi.

 

Tí, ktorí nie sú ochotní padnúť k mojim nohám a prosiť o milosť, prehlasujú samých seba za spôsobilých posudzovať moje sväté slová, ktoré sú dávané ľuďom na spásu ich duší.

 

Ja som Boh, ktorý je plný milosrdenstva, plný túžby priviesť k spáse všetky moje deti a neunáhľujem sa vo svojom hneve.

 

Dnes bola skúšaná moja trpezlivosť, keď bol podniknutý ďalší útok – tentoraz zo strany muža, ktorý vyhlasuje, že hovorí v mojom mene – s cieľom diskreditácie týchto posolstiev.

 

Ty, dcéra moja, sa odo dnešného dňa nesmieš viac zaoberať žiadnymi takýmito predstaviteľmi skôr, než nepožiadaš o môj súhlas.

 

Teraz existuje spoločné úsilie, ktoré vyvíja istá skupina vo vnútri mojej Cirkvi s cieľom umlčať ťa..

 

Deti moje, toto je doba, kedy bude viera mojich najhorlivejších nasledovníkov, vrátane príslušníkov mojej Cirkvi, vystavená skúškam takým spôsobom, aký ste nevideli od čias môjho ukrižovania.

 

Práve tak, ako bolo so Mnou pri mojom prvom príchode brutálne zaobchádzané a ako som bol odsúdený na smrť za to, že som sa odvážil hovoriť pravdu, tak isto sa bude zaobchádzať aj s mojimi prorokmi v dobe, ktorá povedie k môjmu druhému príchodu.

 

Budú znevažovaní, zosmiešňovaní a považovaní za bláznov, keď budú šíriť moje slovo.

 

Budú obžalovaní z herézy (kacírstva) tými, ktorí verejne hlásajú moje učenie, ale ktorí nedokážu rozpoznať moje slovo, ktoré je dávané svetu dnes.

 

Strachujte sa tí z vás, ktorí sa pokúšate zahatať cestu, ktorú teraz pred vami vydlážďujem, aby som zachránil ľudstvo.

 

Budete potrestaní.

 

Budete sa Mi musieť zodpovedať za nespravodlivosť, ktorej sa dopúšťate na tých, ktorí boli poslaní, aby na konci tohto času verejne ohlasovali Božie Slovo.

 

Odmietnite prorokov Pána a odmietnete tým Slovo Pána.

 

Vaša arogancia vás robí slepými voči pravde a nemáte právo, aby ste Ma zastupovali.

 

Veľmi Ma urážate a vaše odmietanie môjho svätého Slova Ma hlboko zraňuje.

 

Plačem kvôli vášmu krutému odmietaniu, ktoré dostávam, zatiaľ čo súčasne kážete zriedenú (oslabenú) verziu pravdy môjho učenia.

 

Musíte teraz tráviť čas v eucharistickej adorácii predtým, než budete môcť so Mnou komunikovať, aby ste Mi dali možnosť viesť vás po ceste poznania.

 

Preskúmajte svoje dôvody, ktoré vás vedú k odmietaniu mojich slov (týchto posolstiev – pozn. prekl.).

 

Je to preto, že nechcete počuť pravdu o rozkole, ktorý má zachvátiť katolícku Cirkev?

 

Je to pre neochotu akceptovať skutočnosť, že podvodník zamoril Cirkev?

 

Nechápete, že to všetko bolo predpovedané?

 

Musíte sa modliť, aby ste rozpoznali pravdu a prišli ku Mne, aby som vás viedol skôr, ako bude už neskoro.

 

 

Váš Ježiš

Vykupiteľ celého ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť