Posolstvo 376

14.03.2012 15:30

Posolstvo 376

14.03.2012 - 15:30 hod

— Láska je silnejšia ako nenávisť —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, v pevnom objatí si ťa privíňam na svoju hruď, keď v jednote so mnou znášaš túto bolesť.

 

Moje deti a predovšetkým moji nasledovníci pociťujú k sebe vzájomnú nehu, ktorú si nedokážu vysvetliť.

 

Môžu byť cudzincami, ktorí žijú na opačných koncoch sveta, no napriek tomu je láska, ktorú pociťujú, mojou láskou.

 

Milujú jeden druhého, ako to v každej milujúcej rodine robia prirodzení súrodenci – bratia a sestry.

 

Ja som svetlo, ktoré vytvára túto spontánnu lásku, ktorá spája dohromady duše.

 

Je to môj Duch Svätý, ktorý spája všetky Božie deti ako jednu rodinu.

 

Vy, moje deti, ste moja rodina.

 

Najsvätejšia Trojica je na čele rodiny a ak je vaša láska čistá a pokorná, ste automaticky súčasťou tejto svätej rodiny.

 

Láska Otca prechádza skrze mňa.

 

Keď mňa milujete, potom vás vezmem do náručia môjho Otca, ktorý okolo vás a vašej rodiny umiestni pečať ochrany.*

 

Moje srdce je plné nehy, keď s radosťou vidím lásku, ktorou zahŕňate jeden druhého.

 

Prinášate mi toľkú útechu od múk, ktoré musím znášať, keď sú moje úbohé deti prenasledované v krajinách, sužovaných vojnou.

 

Zjednoťte sa teraz so mnou tak, aby sa rodina mojich oddaných nasledovníkov spojila ako jedno, nezávisle od toho, aký majú pôvod a z ktorej krajiny pochádzajú, aby zvíťazili nad nenávisťou vo svete.

 

Láska je silnejšia ako nenávisť.

 

Nenávisť je oslabená, keď sa na ňu odpovedá s láskou.

 

Ak sa k vám niekto chová nespravodlivo, musíte reagovať s láskou, satan sa bude krčiť od bolesti.

 

Ak cítite pokušenie pomstiť sa tým, ktorí vám ubližujú, tak sa namiesto toho musíte za nich modliť, odpustiť im a preukázať im lásku.

 

Láska, ktorá preniká mojou rodinou na zemi, je veľmi mocnou silou.

 

Nesmiete ani na okamih uveriť, že by nenávisť mohla zvíťaziť nad láskou.

 

Moc, ktorá vyvoláva nenávisť, aj keď je na pohľad škaredá a bolestivá, môže byť porazená silou lásky.

 

Ako môže láska oslabiť nenávisť v dnešnom svete? Odpoveďou je modlitba.

 

Milujte ma.

 

Počúvajte ma.

 

Odpovedzte na prosby mojej milovanej Matky a mňa, jej Syna, rozličnými modlitbami, ktoré ste dostali.

 

Tu je špeciálna modlitba v rámci Modlitebnej kampane (37) "Za zjednotenie Božích detí."

 

Ona rozšíri lásku do každého kúta sveta a rozptýli nenávisť, ktorá vzrastá každým dňom.

 

Táto nenávisť, ktorú spôsobuje satan kvôli slabosti ľudí a ktorá vyvoláva také ukrutnosti, akými sú mučenie, vražda, potrat a samovražda, môže byť odvrátená touto modlitbou: "Za zjednotenie Božích detí," v rámci Modlitebnej kampane (37):

 

 

"Ó, predrahý Ježišu, zjednoť v láske všetkých svojich milovaných nasledovníkov tak, aby sme mohli šíriť pravdu tvojho zasľúbenia večnej spásy po celom svete.

 

Modlíme sa, aby sa tie vlažné duše, ktoré sa ti boja oddať mysľou, telom a dušou, zbavili svojho panciera pýchy a otvorili svoje srdcia pre tvoju lásku a stali sa tak súčasťou tvojej svätej rodiny na zemi.

 

Drahý Ježišu, objím všetky stratené duše a dovoľ nám, ich bratom a sestrám, aby ich naša láska pozdvihla z divočiny a spolu s nami ich vzala do lona lásky a svetla Najsvätejšej Trojice.

 

Vkladáme všetku našu nádej, dôveru a lásku do tvojich svätých rúk a úpenlivo ťa prosíme, umocni našu oddanosť, aby sme tak mohli pomôcť zachrániť viacej duší. Amen."

 

 

Milujem vás, deti.

 

Nesmiete nikdy klesať na mysli, keď vôkol seba vidíte zlobu.

 

Vaše modlitby dokážu túto zlobu zmierniť.

 

Vaša láska ju premôže.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

 

 

____________________________________

* Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou:

 

"Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — Tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov.

 

Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov a za spásu všetkých tvojich detí. Amen."

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť