Posolstvo 377

16.03.2012 22:20

Posolstvo 377

16.03.2012 - 22:20 hod

— Manželstvo osôb rovnakého pohlavia je závažným hriechom —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, bolesť a utrpenie mojich úbohých nasledovníkov, ktorí sa musia bezmocne prizerať, ako nové zákony protirečia môjmu učeniu, dosahuje vo svete nebývalú úroveň.

 

Deti, nielenže musíte byť svedkami hriechu, ale musíte sa ešte aj prizerať, ako sa vám tento prezentuje, kde ste ho nútení akceptovať, ako keby bol humánny.

 

Mám na mysli predovšetkým jeden hriech a tým je manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ktoré sa prezentuje ako prirodzené právo.

 

Potom sa od vás očakáva, aby ste akceptovali túto ohavnosť, ktorá sa v kostole kladie pred trón môjho Otca. Týmto ľuďom nestačí, aby sa manželstvo osôb rovnakého pohlavia ospravedlňovalo v očiach zákona, oni chcú následne prinútiť Boha Otca, aby im dal svoje požehnanie, čo by však nikdy nemohol urobiť, pretože v jeho očiach je to ťažký hriech.

 

Ako sa títo ľudia opovažujú domnievať sa, že je prípustné, aby sa tento ohavný čin prezentoval v kostoloch môjho Otca?

 

Deti, Ja milujem každú dušu.

 

Milujem hriešnikov.

 

Neznášam ich hriechy, no hriešnikov milujem.

 

Sexuálne jednanie osôb rovnakého pohlavia nie je prijateľné v očiach môjho Otca.

 

Modlite sa za tieto duše, lebo ich milujem, no nemôžem im udeliť milosti, po ktorých túžia.

 

Musia vedieť, že nezávisle od toho, ako veľmi sa pokúšajú ospravedlniť manželstvo osôb rovnakého pohlavia, nie sú oprávnení mať účasť na sviatosti manželstva.

 

Sviatosť musí prichádzať od Boha. Pravidlá na prijatie sviatostí musia vychádzať z učenia môjho Otca.

 

Nemôžete nútiť môjho Otca, Boha Najvyššieho, aby dal svoje požehnanie alebo dovolil pristúpiť k jeho sviatostiam, pokiaľ tieto nie sú uctievané náležitým spôsobom.

 

Teraz sa vo svete prezentuje hriech ako dobrá vec.

 

Ako som už predtým povedal, svet je obrátený naruby.

 

Dobro sa prezentuje ako zlo a tí ľudia, ktorí sa pokúšajú žiť podľa zákonov Boha Otca, sú zosmiešňovaní.

 

Zlo bez ohľadu na to, do akej prikrášlenej podoby sa zaodeje, nemôže byť v očiach môjho Otca zmenené na cnosť.

 

Môj Otec potrestá tých, ktorí budú pred Ním aj naďalej vystavovať na obdiv svoje hriechy.

 

Dbajte na toto varovanie, pretože vaše hriechy, ktorých sa dopúšťate tým, keď odmietate poslúchať Boha, nebudú a nemôžu byť odpustené.

 

Je to preto, lebo vy odmietate prijať za hriech to, čím on je.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť