Posolstvo 378

18.03.2012 16:00

Posolstvo 378

18.03.2012 - 16:00 hod

— Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje deti musia vedieť, že dôvodom toho, prečo je svet duchovne prázdny, je to, že už viac nepozná rozdiel medzi správnym a nesprávnym.

 

Pretože bez môjho svetla, ktoré napĺňa každú dušu vrátane hriešnikov, by svet prestal existovať.

 

Je to moje svetlo, ktoré udržuje svet nažive.

 

Mnoho mojich nasledovníkov, ktorí sa v jednote so mnou zasvätili utrpeniu, taktiež pomáha udržiavať toto svetlo nažive.

 

Krátko pred tým, ako sa vrátim, zmizne na dobu troch dní moje svetlo vo svete.

 

To sa stane na samom konci a nesmie to byť zamieňané s Varovaním.

 

Bude to počas tých troch dní, kedy zavládne nárek a škrípanie zubami a ľudia sa budú plaziť v snahe nájsť moje svetlo aj napriek tomu, že Ma odmietali.

 

Bude to čas pravdy.

 

Moji nasledovníci sa nemusia obávať týchto troch dní, lebo aj keď si nemusíte byť vedomí mojej prítomnosti, Ja budem s vami.

 

Potom sa po týchto troch dňoch vrátim na zem presne takým istým spôsobom, akým som vystúpil na nebesia.

 

Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi, vo veľkej sláve.

 

Aký nádherný a radostný bude tento deň, keď prídem, aby som panoval nad zemou v súlade s vôľou môjho Otca.

 

Nikto nebude mať žiadne pochybnosti o tom, že som to Ja.

 

Nebudú mať ani žiadne pochybnosti o svojej budúcnosti.

 

Bude to ten deň, kedy prídem, aby som súdil.

 

Rozdelím môj ľud na tých, ktorí Ma milujú a na tých, ktorí Ma nenávidia.

 

Tí, ktorí Ma odmietli a ktorí zvelebovali všetky zlé veci, budú vyhostení do večných plameňov pekla.

 

Zvyšok pôjde a spolu so vzkriesenými spravodlivými bude so Mnou žiť v raji.

 

Toto je cieľ, na ktorý sa musí tešiť každá duša, keď opäť prídem, ako som vám sľúbil.

 

Kresťanom hovorím toto.

 

Vedzte, že táto veľkolepá a nádherná udalosť sa čoskoro stane.

 

Vaša generácia bude svedkom môjho slávneho návratu.

 

Nikdy neodhalím ten deň, pretože ho pozná len môj Otec, no môžem vás uistiť, že čas pre môj Druhý príchod je blízko.

 

Mojim vysväteným služobníkom hovorím, že je vašou povinnosťou, aby ste pripravili mojich ľudí – tie duše, za ktoré nesiete zodpovednosť – tak, aby boli zaznamenaní do Knihy života.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste silou komunikácie a modlitby tvrdo pracovali a pripravili tak svet na môj Druhý príchod.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Vykupiteľ celého ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť