Posolstvo 380

20.03.2012 21:20

Posolstvo 380

20.03.2012 - 21:20 hod

— Čas rozkolu v Cirkvi je už takmer tu a vy sa musíte teraz pripraviť —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, v túto chvíľu túžim vziať do svojho náručia všetkých mojich prívržencov a nasledovníkov, kdekoľvek sa nachádzajú.

 

Deti, potrebujem vašu útechu.

 

Potrebujem, aby ste Ma potešili v mojom utrpení, keď prelievam slzy kvôli mojej Cirkvi na zemi.

 

Niektorí z mojich Bohu zasvätených služobníkov zašli až tak ďaleko, že mnohí neveria v môj Druhý príchod.

 

Tí kňazi, biskupi a kardináli, ktorí veria, sú vytláčaní do ústrania a prinútení mlčať.

 

Ako len plačem kvôli týmto mojim úbohým drahým nasledovníkom, ktorí zasvätili svoje životy Mne a šíreniu môjho učenia ľudstvu.

 

Už čoskoro si budú musieť dávať pozor na to, čo hovoria o mojom svätom slove, pretože budú donútení verejne hlásať učenie luhára, ktorého duša nepochádza zo svetla.

 

Zjednoťte sa, moje deti, moji milovaní kňazi a všetci tí, ktorí Ma teraz milujete a pomôžte Mi zachraňovať duše.

 

Aby ste tak urobili, nesmiete premárniť už ani chvíľu. Musíte ostatným hovoriť o veľkolepej sláve, ktorá leží pred každým jedným z vás pri mojom Druhom príchode.

 

Táto veľkolepá a slávnostná udalosť bude tým okamihom, keď sa konečne zjednotíte so Mnou, vaším predrahým Ježišom, ktorý vás všetkých tak nesmierne miluje.

 

Vy, moji milovaní nasledovníci, musíte sa mať neustále na pozore.

 

Budete pokúšaní, aby ste Ma opustili, aby ste zavrhli moje pravé učenie a bude na vás vyvíjaný nátlak, aby ste vzdávali poctu a prejavovali poslušnosť vlkovi v rúchu baránka.

 

Tak mnoho úbohých duší nielenže padne za obeť čaru falošného pápeža – toho falošného proroka, ktorý bol predpovedaný tak dávno – ale nechá vás uveriť, že má moc od Boha.

 

Deti, čas rozkolu v Cirkvi je už takmer tu a vy sa musíte teraz pripraviť.

 

Spojte sa v jedno.

 

Držte sa jeden druhého.

 

Ochraňujte jeden druhého a modlite sa za tých, ktorí sa vydajú zlou cestou a budú sa klaňať falošnému prorokovi.

 

Je potrebné, aby ste sa veľa modlili, no keď budete robiť tak, ako vám hovorím, môžete zachrániť duše.

 

Vy, moji drahí nasledovníci, budete tvoriť zvyšok Cirkvi na zemi a budete vedení tými statočnými vysvätenými služobníkmi, ktorí rozpoznajú falošného proroka takého, akým on je.

 

Nemajte strach, pretože obdarím milosťami múdrosti, pokoja a schopnosti rozlišovania každého jedného z vás, kto Ma o to bude prosiť skrze túto modlitbu:

 

"Ó, Ježišu, pomôž mi, aby som vždy rozpoznal pravdu tvojho svätého slova a zostal verný tvojmu učeniu nehľadiac na to, ako veľmi bude na mňa vyvíjaný nátlak, aby som Ťa zaprel."

 

Všetci teraz povstaňte a buďte statoční, pretože Ja vás nikdy neopustím.

 

Budem s vami kráčať tŕnistou cestou a bezpečne vás viesť k bránam nového raja.

 

Všetko, čo máte urobiť, je úplne Mi dôverovať.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť