Posolstvo 381

21.03.2012 20:30

Posolstvo 381

21.03.2012 - 20:30 hod

— Povedz ľuďom, že teraz je všetko v mojich najsvätejších rukách —

 

Prichádzam tento večer k tebe, moja vrúcne milovaná dcéra, aby som oznámil ľudstvu, že teraz je všetko v mojich najsvätejších rukách.

 

Poukazujem na plány, vypracované globálnymi skupinami, ktoré chcú mať pod kontrolou vašu menu, váš zdravotný systém a vašu suverenitu.

 

Kontrola nad vami im nebude dovolená a ruka môjho Otca dopadne rýchlo, pokiaľ by sa pokúsili vám ublížiť.

 

Všetci veriaci, ktorí majú ochrannú pečať môjho Večného Otca, pečať živého Boha, neutrpia žiadnu ujmu.

 

Z tohto dôvodu, dcéra moja, musíš zabezpečiť, aby čo najviac Božích detí získalo k tomuto (k týmto posolstvám - pozn. prekl.) okamžitý prístup v každom kúte sveta.

 

Vaše modlitby, deti, boli veľmi mocné a obzvlášť modlitby tých, ktorí sa denne modlíte moje modlitby z modlitebnej kampane, môj ruženec Božieho milosrdenstva a svätý ruženec.

 

Už oddialili a zabránili atómovej vojne, zachránili milióny duší od plameňov pekla, ako aj zabránili mnohým zemetraseniam.

 

Nikdy nezabudnite, že sú to vaše modlitby, ktoré sú najsilnejšou zbraňou proti zlu.

 

Vaša láska ku Mne, Ježišovi Kristovi, sa rozšírila vďaka vašej vernosti ku Mne.

 

Vy, deti, ste moji stúpenci moderných časov a teraz vám bola daná právomoc a dar Ducha Svätého, aby ste šírili moje najsvätejšie slovo.

 

Na to, aby ste dostali moc Ducha Svätého, musíte poprosiť o moju pomoc, aby ste tak vždy hovorili pravdu, keď hlásate moje sväté slovo.

 

Dostávate teraz modlitbu: "Na pomoc pripraviť všetky duše na nový raj" v rámci Modlitebnej kampane (39), aby ste mohli kráčať medzi všetkými Božími deťmi a pomohli im pripraviť si svoje duše na nový raj a na môj Druhý príchod.

 

 

"Ó, Ježišu, môj milovaný Spasiteľ, prosím ťa, prikry ma svojím Duchom Svätým, aby som mohol s autoritou hlásať tvoje najsvätejšie slovo a pripravil tak všetky Božie deti na tvoj Druhý príchod.

 

Úpenlivo ťa, Pane Ježišu, prosím o všetky potrebné milosti, aby som mohol osloviť všetky náboženstvá, vierovyznania a národnosti všade tam, kam pôjdem.

 

Pomôž mi hovoriť tvojimi ústami, utešovať úbohé duše tvojimi perami a milovať všetky duše osobitou Božou láskou, ktorá sa vylieva z tvojho najsvätejšieho srdca.

 

Pomôž mi zachrániť duše, ktoré sú tak blízke tvojmu srdcu a dovoľ mi utešovať Ťa, drahý Ježišu, keď stratené duše aj naďalej odmietajú tvoje milosrdenstvo.

 

Ježišu, bez Teba nie som nič ale s tvojou veľkorysou pomocou budem bojovať v tvojom mene, aby som pomohol zachrániť celé ľudstvo. Amen."

 

 

Moja armáda, ktorá povstala z týchto mojich svätých posolstiev, už dosiahla počet sedemsto tisíc duší.

 

Pomôžte Mi obrátiť viacej Božích detí tak, aby sa v čase súdu ani jedna duša nestratila v prospech satana.

 

Deti, zachovám vás pri sile vo všetkom vašom konaní pre Mňa.

 

Milujem ťa, môj drahý zvyšok Cirkvi.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť