Posolstvo 382

22.03.2012 23:00

Posolstvo 382

22.03.2012 - 23:00 hod

— Odpor proti môjmu Druhému príchodu bude prudký —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz sa moja bolesť stala tvojou v úplnej jednote so Mnou. A hoci to bude pre teba veľmi ťažké, prinesie ti to veľa radosti a mnohé nové milosti.

 

Teraz ťa obdarujem schopnosťou vedieť čítať v dušiach. Udeľujem ti tento osobitý dar z dvoch dôvodov. Prvým je poskytnúť ti ochranu, ktorú potrebuješ, keď sa začneš stretávať s niektorými mojimi nasledovníkmi.

 

Druhým je obrátenie tých zatvrdených sŕdc, ktorým budeš čeliť, keď budú spochybňovať moje najsvätejšie slovo.

 

Musíš prijať toto nové utrpenie, ktoré zakúšaš a vedz, že sa zintenzívňuje kvôli pribúdajúcemu zlu vo svete.

 

Ty, dcéra moja a mnohé moje iné vyvolené duše, všetci teraz zažívate v rovnakom čase utrpenie dvojakého druhu, telesné a duševné.

 

Je to v dôsledku utrpenia, ktoré v týchto dňoch zaživa aj môj najsvätejší vikár (pápež), keď bude čeliť svojej najväčšej skúške.

 

Prijmi môj kalich, dcéra moja, a vy, ktorí vďaka týmto posolstvám prijímate moje sväté slovo, vedzte, že vaša šľachetnosť ducha zachraňuje každým dňom milióny duší.

 

Ani minúta vášho utrpenia nevychádza nazmar.

 

Uvedomujem si, deti moje, že keď si beriete na seba môj kríž a nasledujete Ma, budete v dôsledku toho trpieť.

 

Ale vedzte, že tým, že to robíte, Mi pomáhate zachraňovať veľkú časť ľudstva. Budete Mi tiež nápomocní v mojom panovaní na zemi, keď bude vyhnaný podvodník a na zemi vyvstane môj nový raj.

 

Tiež si buďte vedomí toho, že vy, ktorí so Mnou trpíte pri nasledovaní mojej cesty do raja, pôjdete tou istou cestou na Golgotu, akou som šiel Ja po prvý krát.

 

Dnešní kresťania sa môžu domnievať, že ak by som po druhý krát znova prišiel, tak by sa už nikdy viac so Mnou nezaobchádzalo s takou ukrutnosťou. No sú na omyle.

 

Odpor proti môjmu Druhému príchodu bude prudký.

 

Moje sväté slovo bude - a už aj je - zosmiešňované a spochybňované.

 

Moje deti, predovšetkým tie s neoblomnou a pevnou vierou, nedokážu pochopiť, že väčšina ľudí navonok odmietne mojich prorokov práve tak, ako to bolo v minulosti.

 

Moje slovo, ktoré v tomto čase dostávate, sa už v mnohých kruhoch mojej Cirkvi ignoruje a odmieta práve tak, ako to bolo zo strany farizejov počas môjho pôsobenia na zemi.

 

Pravda môjho učenia, ktoré sa nikdy nezmenilo, sa bude považovať za lož.

 

Prečo to tak je? Poviem vám to – pretože ich tak mnoho prekrútilo pravdu môjho učenia do takej miery, že už neveria v smrteľný hriech.

 

Toľkí sa rozhodli ignorovať pravdu, obsiahnutú vo svätej Biblii.

 

Prečo napríklad popierate existenciu 1000 rokov nového neba a zeme?

 

Toto odhalenie je veľmi konkrétne a pravda je daná tak, aby ju všetci videli.

 

A predsa sa moje slovo spochybňuje.

 

Kniha Zjavenia, práve tak ako proroctvá, obsiahnuté v Knihe Daniela, vám bola daná len sčasti. Mnohí z vás sú v rozpakoch.

 

Je to však preto, lebo ich obsah, odhalený obom týmto prorokom, bol uzavretý a ukrytý až do konca časov.

 

Len Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží, mám právo odhaliť ich obsah ľudstvu.

 

Ako môžete mať právo vedieť všetko o mojom Druhom príchode, keď poznáte len časť? Keď ešte nebolo všetko odhalené?

 

Musíte počúvať moje sväté slovo, pretože ho dostávate na spásu vašich duší.

 

Ak by ste aj naďalej popierali moje slovo potom, čo sa Varovanie uskutoční - keď bude pokračovať odhaľovanie týchto posolstiev svetu - budete vinní z odmietnutia mojej milosrdnej ruky.

 

Nezáleží na tom, ako veľmi vo Mňa veríte alebo tvrdíte, že Ma poznáte; dopustíte sa hriechu tým, že Ma zapriete. Ako takí budete pre Mňa stratení a nebudete hodní toho, aby ste vošli bránami raja.

 

Je to môj záväzok, daný vám z čistej lásky a zľutovania, že sa teraz snažím pripraviť vás na koniec časov.

 

Prosím, neodmietnite Ma tento druhý raz, keď prichádzam, aby som zachránil ľudstvo od večného zatratenia a ponúkol vám kľúče k večnej spáse.

 

Pretože vás milujem, musím byť neoblomný a viesť vás k pravde.

 

Nečakajte až do dňa môjho súdu, aby ste našli pravdu.

 

Poďte so Mnou teraz a pomôžte Mi zachrániť duše celého ľudstva.

 

 

Váš učiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť