Posolstvo 384

25.03.2012 15:30

Posolstvo 384

25.03.2012 - 15:30 hod

— Dokonca ani Varovanie neobráti všetkých neveriacich —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, naliehavo dnes žiadam všetkých mojich milovaných nasledovníkov, aby zasvätili svoj čas modlitbe za tých, ktorí neveria vo Mňa, Ježiša Krista, ani vo večnú spásu.

 

Tieto duše sú blízke môjmu srdcu a sú to práve ony, ktoré potrebujú byť obrátené, aby tak mohli byť zachránené ako prvé.

 

Tí, ktorí sú slepí, nemôžu vidieť, že ich život nekončí na zemi.

 

Mnohí nepripúšťajú, že budú existovať naveky.

 

Tieto duše Ma hlboko zraňujú a pociťujem hrôzu, keď vidím, ako si v tomto živote na zemi ničia život vo svojich dušiach.

 

Dokonca ani Varovanie neobráti mnohých z tých, ktorí prehlasujú, že sú ateisti.

 

Ich jedinou záchranou sú modlitby a utrpenie obetných duší.

 

Naliehavo vás prosím, modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (41) za tieto duše túto modlitbu "Za duše neveriacich":

 

 

"Ó, môj Ježišu, pomôž svojim úbohým deťom, ktoré sú slepé voči tvojmu prísľubu spásy.

 

Úpenlivo Ťa prosím, otvor pomocou mojich modlitieb a utrpenia oči neveriacich tak, aby uvideli tvoju nežnú lásku a vrhli sa na ochranu do tvojho svätého náručia.

 

Pomôž im, aby uvideli pravdu a hľadali odpustenie za všetky svoje hriechy tak, aby mohli byť spasení a boli ako prví, ktorí vojdu bránami nového raja.

 

Modlím sa za tieto úbohé duše, vrátane mužov, žien a deti a naliehavo ťa prosím, aby si im odpustil ich hriechy. Amen."

 

 

Teraz choď, moja drahá armáda a zameraj sa na moje úbohé stratené deti. Pomôžte Mi, vášmu Ježišovi, zachrániť ich duše.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť