Posolstvo 385

27.03.2012 18:00

Posolstvo 385

27.03.2012 - 18:00 hod

Požiadaj moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili jednu svet. menu

 

Moje dieťa, tvoje utrpenie spolu s inými vyvolenými dušami zosilnie počas veľkonočného týždňa.

 

Je to týždeň, kedy bude podvodník spôsobovať bolesť toľkým Božím deťom, koľkým mu to len bude možne pomocou vojny, prenasledovania a násilia.

 

Je to v tomto čase, kedy on spôsobuje práve také veľké utrpenie, aké podstúpil môj Syn počas svojho umučenia na kríži.

 

Moje dieťa, musíš povedať všetkým tým, ktorí všade povzbudzovali duše k modlitbe môjho svätého ruženca každý piatok až do Veľkej noci, že som tým veľmi potešená.

 

Všetkým tým zachraňovaným dušiam – spolu s utrpením ich vlastných národov – sa pomáha týmito pobožnosťami.

 

Teraz v čase veľkého utrpenia pociťuje viac ľudí všade vo svete lásku môjho Syna.

 

On zmierňuje ich bolesť osobitými milosťami a upokojuje ich duše mocou Ducha Svätého.

 

Deti, vaše modlitby, ktoré sú s toľkou láskou predkladané v nebesiach, sú počuté.

 

Musíte vždy hľadať pomoc môjho Syna a môjho Večného Otca. Každá jedna modlitba, akokoľvek malá, je počutá a vypočutá v súlade s vôľou Boha Najvyššieho.

 

Moje dieťa, popros moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili zavedenie jednej svetovej meny.

 

Urobiť tak môžu vaše modlitby a post.

 

Akonáhle sa budete počas vášho pôstu modliť túto modlitbu, môj Večný Otec zabráni týmto ľuďom spôsobiť vám ujmu, ktorú plánujú tak, aby vás mohli ovládať.

 

Tí istí ľudia chcú odstrániť kresťanstvo a preto je dôležité, aby ste vašimi osobitými modlitbami zabránili, aby sa tak stalo.

 

Toto je modlitba "Daru pôstu na zabránenie jednej svetovej meny" v rámci Modlitebnej kampane (42):

 

 

"Ó, Najvyšší Bože, ponúkam ti môj dar pôstu, aby si ukončil zovretie zla vo svete, ktoré plánuje v mojej krajine spôsobiť hlad, vrátane hladu po chlebe života.

 

Prijmi moje utrpenie a vypočuj moje prosby za iné národy, aby si ich uchránil od utrpenia, ktoré plánuje Antikrist.

 

Drahý Pane, uchráň nás od tejto zloby a ochraňuj našu vieru tak, aby sme ťa mohli uctievať v slobode, potrebnej na milovanie a velebenie teba naveky a navždy. Amen."

 

 

Moje dieťa, jeden deň pôstu na Veľký piatok prinesie národom značnú slobodu od Zlého a tých, ktorí nasledujú jeho zlovestné túžby mať pod kontrolou financie všetkých národov.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Božia Matka

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť