Posolstvo 386

29.03.2012 13:15

Posolstvo 386

29.03.2012 - 13:15 hod

— Ježiš odhaľuje podrobnosti svojho ukrižovania —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas, kedy vo zvýšenej miere budem trpieť, nastane, keď sa bude pripomínať moje umučenie na kríži.

 

Nikto nechápe rozsah môjho utrpenia počas môjho ukrižovania alebo spôsob, akým som bol bičovaný.

 

Najhoršie bolo moje bičovanie. Bol som brutálne zbitý desiatimi mužmi a každý centimeter môjho tela bol rozsekaný.

 

Mäso na mojom chrbte bolo vytrhané a bolo vidieť moje lopatky.

 

Sotva som sa mohol udržať na nohách a jedno oko som mal rozmliaždené a podliate krvou.

 

Mohol som vidieť len mojim ľavým okom.

 

V čase, keď Ma predviedli pred Poncia Piláta a nasadili Mi tŕňovú korunu na moju hlavu, som sa sotva mohol postaviť (na nohy).

 

Potom Ma predtým, než Mi cez hlavu prevliekli krátke purpurové rúcho, vyzliekli do naha a následne Mi do pravej ruky vložili palmovú ratolesť.

 

Každý tŕň bol taký ostrý ako ihla. Jeden z týchto tŕňov prepichol tiež moje pravé oko, takže som bol sotva schopný niečo vidieť.

 

Stratil som toľko krvi, že som zvracal a mal som taký závrat, že keď som začal môj výstup na Golgotu, nemohol som udržať kríž.

 

Spadol som toľkokrát, že to trvalo hodiny, než som dorazil na vrchol kopca.

 

Bol som bičovaný a šľahaný na každom úseku cesty.

 

Moje telo bolo celé zakrvavené a pokryté silnou vrstvou potu, ktorý spôsobovalo spaľujúce slnko.

 

Niekoľkokrát som zamdlel.

 

Mnohé z toho bolo bolestivé a mučivé, no najhroznejšia zo všetkého bola nenávisť, ktorú ku Mne pozdĺž cesty prejavovali nielen dospelí ale aj malé deti, ktoré do Mňa kopali, pretože nasledovali príklad svojich rodičov.

 

Krik, ktorý vychádzal z ich úst a nenávisť neboli ničím v porovnaní so strachom, ktorý zo Mňa mali.

 

Pretože za tým všetkým bolo to, že si ešte stále neboli istí, či som v skutočnosti bol alebo nebol Mesiášom, ktorého tak dlho očakávali.

 

Preto bolo jednoduchšie Ma nenávidieť a odsúdiť, než Ma prijať, pretože by to znamenalo, že by museli zmeniť svoje spôsoby.

 

Mojim najtrýznivejším okamihom bolo, keď som ležal na zemi na svojom boku, opätovne dostávajúc kopance do chrbta, a zazrel som moju milovanú matku, ako sa na Mňa díva.

 

Mala zlomené srdce a musela byť podopieraná dvoma mojimi učeníkmi.

 

Mohol som ju vidieť len mojim jedným zvyšným okom a nebol som schopný hľadieť na jej muky.

 

Posmešky, výkriky a hulákanie davu stoviek ľudí bolo cítiť zo zeme, na ktorej som ležal a vyžadovalo si to šesťsto vojakov, aby organizovali a dohliadali na moje ukrižovanie ako i ukrižovanie ďalších šiestich.*

 

Bol som hlavným cieľom ich pozornosti a ostatní netrpeli toľko ako Ja.

 

Keď moje zápästia na úrovni mojich palcov boli pribíjané na kríž, nemohol som viac cítiť.

 

Moje telo bolo tak dobité a pomliaždené, že som upadol do šoku.

 

Moje ramená boli vykĺbené a moje ruky boli vytrhnuté z kĺbových jamiek.

 

Najhoršiu fyzickú ujmu utrpelo moje telo predtým, ako som bol pribitý na kríž.

 

Nekričal som.

 

Neprotestoval som.

 

Len som šeptal.

 

Toto rozzúrilo mojich katov, ktorí sa dožadovali reakcie na uspokojenie svojich vášní.

 

Vôbec som sa nimi nezapodieval, pretože keby som to bol urobil, tak by to znamenalo, že by som sa bol musel zapodievať so Satanom a jeho démonmi, ktorí zamorili ich duše.

 

To je dôvod, prečo mali takú veľkú nenávisť voči Mne.

 

Visel som na kríži päť hodín.**

 

Bolo spaľujúce slnko bez mrakov, ktoré by pomohli zmierniť pálenie mojej kože.

 

Keď som naposledy vydýchol, môj Otec zoslal čierne mračná ako aj hromy a blesky.

 

Búrka, ktorá nastala, mala takú desivú silu a prihnala sa tak náhle, že v tej chvíli moji diváci nezostali na pochybách o tom, že som naozaj bol Spasiteľom, ktorého zoslal Boh Otec.

 

Toto ti, dcéra moja, odhaľujem ako dar, ktorí ti dávam ako odmenu za nesmierny čin utrpenia, ktorý si Mi ponúkla.

 

Odkáž mojim deťom, že neľutujem moje umučenie na kríži.

 

Čo vo Mne naozaj vyvoláva ľútosť je to, že sa na moju obetu zabudlo a toľkí popierajú, že sa moje ukrižovanie uskutočnilo.

 

Mnohí nemajú žiadnu predstavu o tom, čo som musel vytrpieť, pretože mnohí z mojich apoštolov neboli svedkami môjho výstupu na Golgotu.

 

Čo Ma dnes zraňuje je to, že Ma stále toľkí odmietajú.

 

Moja prosba na vás, mojich nasledovníkov je – nedovoľte, aby moje ukrižovanie vyšlo nazmar.

 

Zomrel som za všetky hriechy vrátane tých, ktoré sú páchané dnes.

 

Chcem a musím zachrániť práve tých, ktorí Ma dnes odmietajú.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

 

 

____________________________________

 

* Ježiš hovorí o počte šiestich, ktorí boli v ten deň takisto ukrižovaní, z toho jeden po Ježišovej pravej a druhý po jeho ľavej strane, ostatní pravdepodobne na miestach, ktoré neležali bezprostredne v blízkosti Ježiša).

** Ježiš hovorí o celkovom čase na kríži od okamihu svojho ukrižovania až po vzatie jeho mŕtveho tela z kríža (smrteľná agónia nášho Pána trvala podľa sv. Písma ca. 3 hodiny a ďalšie ca. 2 hodiny viselo jeho bezvládne mŕtve telo na kríži, až pokým nebolo sňaté z kríža).

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť