Posolstvo 387

30.03.2012 15:00

Posolstvo 387

30.03.2012 - 15:00 hod

— Naliehavo vás prosím, aby ste Ma znova nekrižovali —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby všetky Božie deti pochopili, prečo som zomrel – aby som zachránil svet od večného zatratenia.

 

Satan, ktorý od pádu Adama a Evy vládol v srdciach ľudí, bol presvedčený, že úspešne ukradol duše.

 

Väčšina ľudí by neprijala Božie Slovo, hlavne nie prikázania, ktoré im dal Mojžiš.

 

Potom som bol poslaný, aby som zaistil, že ľudstvo dostalo pravdu v nádeji, že ju svet príjme a navráti sa späť k Otcovi.

 

Aj keď mnohí prijali moje najsvätejšie Slovo, väčšina Ma odmietla prijať za Mesiáša.

 

Pravdou je, že by nikoho neprijali, vrátane prorokov, pretože boli spokojní s tým, že žili v hriechu, v ktorom boli polapené ich duše.

 

Keby Ma boli prijali, tak by som bol vládol na zemi a celé ľudstvo by sa tešilo z večnej spásy.

 

Namiesto toho som bol odmietnutý.

 

Židia, môj vlastný národ, Mnou pohrdli.

 

Farizeji sa na Mňa dívali zvrchu, no napriek tomu Ma jednoducho nemohli ignorovať, keď počuli moje sväté Slovo.

 

Je to tak preto, lebo moje Slovo v ich dušiach zapálilo svetlo, ktorého sa dokázali len ťažko zbaviť.

 

Takto sa ku Mne neustále vracali – znova a znova – aby Mi kládli otázky.

 

To isté platí aj dnes. Tí z vás, ktorí prehlasujú, že odmietajú moje Slovo, ktoré bolo hovorené cez mojich prorokov, nedokážu jednoducho odísť preč.

 

Napriek vašim tvrdeniam o ich odmietaní prichádzate neustále späť, znova a znova.

 

Časom prijmete moje Slovo, ktorým k vám dnes hovorím.

 

Nesmiete spraviť tú istú chybu, ktorej sa dopustili tí, ktorí Ma nielenže odmietli, ale Ma aj ukrižovali.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste Ma znova nekrižovali.

 

Dovoľte Mi, aby som vás viedol ku spáse tým, že Ma budete teraz počúvať, keď na vás volám z nebies, aby som vás pripravil na spásu a môj Nový raj.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť