Posolstvo 389

31.03.2012 11:00

Posolstvo 389

31.03.2012 - 11:00 hod

— Svetu budú predstavené moje nové zázraky —

 

Moja najdrahšia, milovaná dcéra, v celom tvojom utrpení musíš zostať statočná a nesmieš dovoliť strachu, aby sa vkradol do tvojho srdca.

 

Vo vernom spojení so Mnou sa tvoje utrpenie prelína s týždňom, v ktorom si pripomínate moju smrť na kríži.

 

To nie je náhoda, pretože utrpenie, ktoré ty a iné takéto vyvolené duše zažívate počas tohto týždňa, zachránia milióny duší od pekelných plameňov.

 

Práve tak, ako som Ja kvôli spáse ľudstva od večného zatratenia znášal bolesť, mučenie a smrť, tak aj obetné duše prinášajú záchranu pre iné duše, aby im bol udelený dar večného života.

 

Nezáleží na tom, aké ťažké a desivé je toto utrpenie; vždy pamätajte na to, aký dar to pre ľudstvo predstavuje.

 

Deti, prosím, aby ste rozjímali nad mojim umučením na kríži, keď sa začne Veľký týždeň.*

 

Nielen o utrpení, ale aj o dare slobody, ktorý som ponúkol celému ľudstvu.

 

Ani jedna duša, vrátane ukrutných a zatvrdených hriešnikov, ktorí sú pod vplyvom satana, nebude vylúčená z môjho milosrdenstva.

 

Je to milosrdenstvo, ktoré bolo umožnené vďaka daru môjho milovaného Otca, ktorý On dal svetu.

 

On priniesol najväčšiu obetu zo všetkých obiet tým, že poslal Mňa, svojho jediného Syna.

 

Táto obeta, ktorá je dôkazom jeho horúcej lásky ku všetkým jeho deťom znamená, že je možné raz a navždy zničiť satana.

 

Vzhľadom na to, že môj Otec daroval ľudstvu slobodnú vôľu, bude mať každý človek voľbu.

 

Buď budete s mojím Otcom, alebo proti Nemu.

 

Buď si vyberiete raj večného života alebo hrôzy pekla.

 

Satan, ktorého dni sú už takmer na konci, sa nebude nečinne prizerať, kým sa svetu predstavia moje nové zázraky.

 

On zaútočí nielen na tie temné duše, aby sa ich pokúsil vtiahnuť do ešte väčšej temnoty bližšie k svojmu panstvu, ale jeho cieľom sa stanú zbožní kresťania.

 

Zázraky, o ktorých hovorím, predstavujú predovšetkým moju komunikáciu tvojím prostredníctvom, dcéra moja. Môj hlas je počuť a obrátenie sa znásobuje.

 

Prostredníctvom týchto posolstiev si teraz uplatňujem nárok na milióny duší.

 

Ďalšie zázraky vrátane nádherného daru môjho milosrdenstva prinesiem svetu krátko po tom, ako sa uskutoční Varovanie.

 

Po prvý raz každý jeden muž, žena a dieťa dostane dôkaz o tom, že existuje nielen Boh Otec, ale že tiež existujem aj Ja, Ježiš Kristus, jeho jediný Syn.

 

To znamená, že všetky tieto náboženstvá, vrátane židovského - môjho vyvoleného národa, z ktorého som vzišiel, si uvedomia pravdu.

 

Tento zázrak celosvetového obrátenia rozzúri satana, ktorý sa dokonca ani v tomto štádiu nevzdá. Pre tie úbohé duše, ktoré sú už aj tak v strašnom hriechu, bude veľmi ťažké, aby sa od neho odpútali.

 

Ostatné zázraky budú zahŕňať globálne javy, spojené s ekologickými divmi, ktoré budú mojím Otcom v jeho veľkej láske dané jeho dvom svedkom – kresťanom a židom.

 

Týmto dvom náboženstvám bude daná sila, keď budú prenasledované.

 

Ich nepriatelia budú trpieť, pretože na nich uvalia strašný trest.

 

A potom sa uskutoční môj Druhý príchod, najväčší zázrak od môjho zmŕtvychvstania.

 

Toto bude deň, keď prídem, aby som súdil živých i mŕtvych.

 

Je to deň, keď prídem zhromaždiť moju rodinu, aby sme boli jedno.

 

To bude začiatok môjho panovania, kedy nebo a zem splynú v jedno na tisíc rokov.

 

V tomto čase budú všetci žiť podľa Božej vôle môjho Otca.

 

 

Váš milovaný Ježiš

  

  

  

_________________________________

* Veľký týždeň je medzi kvetnou nedeľou a veľkonočnou nedeľou, kedy bol vzkriesený náš Pán Ježiš Kristus. Kvetná nedeľa (latinsky Palmare resp. Dominica in palmis) je označenie pre šiestu a súčasne poslednú nedeľu štyridsať dní trvajúceho pôstneho obdobia, ktorá otvára Svätý resp. Veľký týždeň. Kvetná nedeľa pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema a nesie sa v znamení palmovej ratolesti.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť