Posolstvo 390

02.04.2012 15:30

Posolstvo 390

02.04.2012 - 15:30 hod

— Nech sa ku Mne modlia za dar rozlišovania —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz si musíš odpočinúť, pretože útoky tých, ktorí nie sú schopní prijať moje pravdivé Slovo, budú pokračovať.

 

Nemáš právo, aby si obhajovala moje Slovo, ale teraz ti nariaďujem, aby si sa nezaoberala tými, ktorí spochybňujú moje Slovo, pretože to nie je tvojou úlohou.

 

Dcéra moja, bez ohľadu na to, aké lákavé je dokazovať pravosť môjho najsvätejšieho slova pre ľudstvo v týchto časoch, nesmieš to robiť.

 

Nikdy som nereagoval na mojich katov počas môjho ukrižovania. Nesmiete sa pokúšať odpovedať tým, ktorí si želajú prenasledovať Ma kvôli mojim posolstvám.

 

Nie si to ty, dcéra moja, kto je príčinou ich hnevu – Ja som to.

 

Ja môžem svetu len povedať, ako sa (treba) pripraviť na môj Druhý príchod, (avšak) nútiť ich nemôžem.

 

Takéto posmešky si nevšímaj. Mnohí z nich sú úprimné duše, ktoré cítia potrebu klásť otázky. Ale nie je ti dovolené, aby si tak konala. Nech sa ku Mne modlia za dar rozlišovania. Len Ja mám zodpovednosť za ich duše. Dokonca ani vtedy, keď ponúkaš utrpenie za spásu duší, to stále nie je tvoja zodpovednosť.

 

Tak choď a povedz tým, ktorí sú na pochybách, že som to bol Ja, kto bol môjmu apoštolovi Tomášovi zoči-voči tvárou, keď som pred ním stál po mojom zmŕtvychvstaní. Až po tom, ako sa dotkol mojich rán, celkom uveril.

 

Žiaľ mnohým dušiam vo svete nie je dožičené, aby boli takto zvýhodnené.

 

Musia vedieť, že času je málo na to, aby si pripravili svoje duše. Je to ich vlastná slobodná voľba, či na moje volanie odpovedia, alebo nie.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť