Posolstvo 393

05.04.2012 08:00

Posolstvo 393

05.04.2012 - 08:00 hod

Veľký piatok je dňom, kedy si želám, a hlavne tento rok, aby sa pripomínal pre jeho pravý význam

 

Veľký piatok je dňom, kedy si želám, a hlavne tento rok, aby sa pripomínal pre jeho pravý význam.

 

Môj Otec Ma poslal do sveta a obetoval Ma ako výkupné za záchranu sveta z pekelného ohňa.

 

Prišiel som vám, deti, slúžiť, nie vás odsúdiť. Moja smrť bola zvláštnou milosťou bez akéhokoľvek záväzku z vašej strany, než len prijať ruku milosrdenstva, ktorú vám podal môj Večný Otec.

 

Tento dar bol ponúknutý, aby umožnil ľudstvu dostať dar uzmierenia tak, aby bolo schopné vstúpiť do kráľovstva môjho Otca.

 

Skôr, než som bol ukrižovaný, som sa zúčastnil veľmi dôležitej obetnej večere Paschy* s mojimi apoštolmi v tú noc pred mojou smrťou na kríži.

 

Táto Posledná večera predstavuje ďalší mimoriadny dar. Tento dar slávenia Svätej Eucharistie je sviatosťou lásky, poskytujúcou vám jedinečný dar, v ktorom Ma skutočne môžete prijať vo svätom prijímaní.

 

Moja skutočná prítomnosť, obsiahnutá vo svätej Eucharistii počas slávenia svätej omše, poskytuje v dnešnom svete obzvlášť vzácne milosti tým, ktorí sú v stave posväcujúcej milosti, ktorí Ma milujú a ktorí Ma prijímajú.

 

Moju prítomnosť môžete pociťovať spôsobom, ktorý bude posilňovať vašu vieru, ak uznávate moju naozajstnú prítomnosť vo svätej Eucharistii.

 

Keď popierate moju prítomnosť vo svätej Eucharistii, odmietate jeden z najvýznamnejších darov, ktorý som zanechal, keď som prišiel na zem, aby som odčinil vaše hriechy.

 

Zomrel som, aby som vás spasil a toto samo o sebe je veľkým darom.

 

Zanechal som vám však veľmi významný dar, v ktorom Ma môžete prijímať rozumom, telom i duchom.

 

Uznávajte moju prítomnosť a vaša duša sa mi stane bližšou v skutočnom zjednotení so Mnou.

 

Prijmite Ma.

Nevzdávajte sa Ma.

Nezapierajte Ma.

 

Verte bez akýchkoľvek pochybností vo svojich srdciach, pretože vďaka láske Boha Otca vám boli udelené tieto dary.

 

Premýšľajte teraz o skutočnej pravde môjho učenia.

 

Neprijímajte moje ukrižovanie bez toho, aby ste prijímali aj tieto dary, ktoré vám boli tiež ponúknuté pri mojej poslednej večeri. Ak tak neurobíte, bude vaša duša hladovať po pokrme života.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

 

 

 

____________________________________

 

* Pascha je najväčší židovský sviatok, pamiatka oslobodenia Izraelitov z egyptského zajatia. Hebrejský názov Chag ha-Pesach pripomína, že Boh "prekročil" domy Izraelitov, ušetril ich a zachránil pred anjelom smrti (Exodus 12, 23 – 27). Iný názov pre sviatok je Korban Pesach, ktorý zvýrazňuje obeť veľkonočného Baránka (Exodus 12, 3.43). Baránok je prvopaschálnou obetou, jeho krv ochránila Izraelitov od záhuby. Je to sviatok, známy tiež ako Chag ha mazot (sviatok nekvasených chlebov). Keď Izraeliti utekali z Egypta, vtedy si ľud vzal cesto ešte pred jeho vykysnutím (Exodus 12, 27). Na tento sviatok sa jedia macesy – nekvasené chleby.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť