Posolstvo 398

10.04.2012 20:45

Posolstvo 398

10.04.2012 - 20:45 hod

— Môj čas, aby som rozdrvila hada, sa blíži —

 

Som vaša milovaná Matka, Kráľovná zeme. Som nepoškvrnené počatie, Panna Mária, Matka Ježiša, ktorý sa stal telom.

 

Moje dieťa, je blízko čas, kedy bude triumfovať moje nepoškvrnené srdce.

 

Môj čas, aby som rozdrvila hada, sa blíži. Avšak až do dňa, kedy budú Satan a jeho démoni vyvrhnutí do pustatiny, bude na zemi prepukávať ešte veľa chaosu.

 

Pre tých, ktorí veria v môjho Syna, to bude čas múk. Budú ťahaní katolíckou Cirkvou do dvoch rozličných smerov.

 

Jedna polovica bude z povinnosti veriť, že je potrebné nasledovať Falošného proroka, pápeža, ktorý nastúpi po pápežovi Benediktovi XVI.

 

On, Šelma, je odetý ako baránok, no nie je od môjho Otca - Boha Najvyššieho - a bude miasť úbohé duše vrátane kňazov, biskupov a kardinálov.

 

Mnohí ho budú nasledovať a uveria mu, že ho poslal Boh, aby vládol nad jeho Cirkvou na zemi.

 

Nanešťastie budú mnohé duše nasledovať jeho učenie, ktoré bude urážkou môjho Otca.

 

Iní, naplnení Duchom Svätým a obdarení vďaka pokore svojich duší milosťami rozlišovania, budú ihneď vedieť, že v Cirkvi v Ríme sedí podvodník.

 

Tento nový falošný pápež už kuje plány – dokonca ešte predtým, ako vystúpi na trón Petrovho stolca – aby odsúdil učenie môjho Syna. Potom zneváži mňa – blahoslavenú Božiu Matku – a zosmiešni moju úlohu spoluvykupiteľky.

 

Moje dieťa, tvoja úloha bude ešte ťažšia ako predtým, pretože mnoho mojich detí je zmätených. Urážky, ktorým každý deň čelíš a muky, ktoré v mene môjho Syna znášaš, budú pribúdať.

 

Nikdy sa neobávaj povedať svetu pravdu, moje dieťa.

 

Následkom telesného a duševného utrpenia, ktoré v mene môjho Syna prijímaš, aby si zachraňovala duše, sa stávaš odolnejšou.

 

Bude vynaložené každé úsilie, predovšetkým zo strany jednej frakcie v katolíckej Cirkvi, aby moje posolstvá, ktoré dostávaš, boli zavrhnuté.

 

Tvoja poslušnosť a vernosť ku mne a môjmu milovanému Synovi bude skúšaná ako nikdy predtým. To ťa môže primäť k tomu, že sa stiahneš do ústrania, no pokiaľ by sa to stalo, nebude to dlho trvať.

 

Modli sa, moje dieťa, za všetky Božie deti, ktoré sú bez vlastnej viny vťahované do záverečného boja o duše.

 

Toto všetko sa musí stať, pretože je to zaznamenané v Knihe môjho Otca.

 

Všetci anjeli v nebi ťa ochraňujú, moje dieťa, v tejto tak trochu osamelej misii.

 

Vždy maj na pamäti, aká dôležitá je modlitba.

 

Modlite, modlite, modlite sa, pretože bez modlitby, predovšetkým bez modlenia sa môjho svätého ruženca, vás satan môže odviesť od svätého Slova môjho drahého Syna.

 

Nezabúdajte aj na dôležitosť pôstu, pretože on drží podvodníka v šachu.

 

Bez pravidelnej modlitby, moje deti, to bude pre vás ťažké, aby ste zotrvali v blízkosti môjho Syna.

 

Nikdy sa deti neobávajte budúcnosti, pretože pokiaľ zostanete v blízkosti môjho Syna, budete ochraňované a dostanete potrebné milosti, aby ste svoje duše a duše vašich rodín pripravili na novú éru mieru a pokoja, ktorá bola tak dávno predpovedaná.

 

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná zeme

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť