Posolstvo 399

11.04.2012 21:20

Posolstvo 399

11.04.2012 - 21:20 hod

Nenávisť voči tebe vzrastie; budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čím to je, že občas spochybňuješ milosti, ktoré som ti udelil?

 

Milosť vedieť čítať v dušiach si dostala na to, aby si bola schopná rozpoznať úmysly tých úbohých duší, ktoré sa pokúsia zdiskreditovať moje sväté Slovo.

 

Tento dar ti umožní, aby si pociťovala súcit k takýmto dušiam a pomohla im nájsť pravú cestu k večnému životu a oslobodiť ich duše od súženia, ktoré znášajú.

 

Tento dar ti tiež umožní odhaliť falošných prorokov.

 

Ihneď budeš vedieť, kto prichádza v mojom mene a kto neprichádza.

 

Spočiatku budeš cítiť strašne skľučujúci pocit strachu, pretože rozpoznáš, ako satan pracuje. Budeš okamžite vedieť, keď bude prítomný v iných.

 

Keď ťa bude prostredníctvom iných napádať, budeš mať pocit, ako keby si bola kopnutá do brucha.

 

Budeš pociťovať nevoľnosť, keď sa ocitneš tvárou v tvár s niekym, ktorého duša bola ukradnutá satanom a budeš sa chvieť a pociťovať závrat.

 

Budeš však k týmto dušiam hovoriť mojimi slovami a so silou, ktorá ti nebude pripadať ako tvoja vlastná.

 

Mnohí, ktorí s čistými dušami k tebe prídu, pocítia svetlo a moju prítomnosť, ako vibruje ich telami.

 

Máloktorí s čistým srdcom a hlbokou láskou ku Mne nebudú schopní zareagovať na môjho Ducha Svätého, ktorý zaplavil tvoju dušu.

 

Moja dcéra, toto je teraz ťažká fáza tvojej misie.

 

Nenávisť voči tebe vzrastie.

 

Budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana.

 

Nevieš, ako satan – podvodník pracuje? Keď je hovorené moje Slovo, nepresvečuje on vtedy dobré duše, že to nepochádza odo Mňa?

 

Pokúša sa presvedčiť ostatných – pomocou ich strachu z neho – že charakterové vlastnosti, ktoré sú s ním spájané, sú prítomné v iných.

 

Vyvoláva pochybnosti a stiesnenosť v dušiach skrze klam, zapríčiňujúc tým ich slepotu voči pravde a zabraňujúc im, aby odo Mňa dostali milosti, ktorými som zamýšľal posvätiť ich duše.

 

Tí, na ktorých útočí najviac sú tí, ktorí sú Mi najbližšie.

 

To zahŕňa nielen vizionárov a prorokov, ale práve tie duše, ktoré potrebujem, aby Mi pomohli vytvoriť moju armádu.

 

Táto armáda porazí satana. On to vie a nikdy sa nevzdá svojho ťaženia za dušami.

 

Majte však na pamäti nasledovné – satan nemá tú silu, ktorú mám Ja. On nemôže poraziť Najsvätejšiu Trojicu. Je bezmocný voči mojej Matke, ktorej bolo dané právo na jeho zničenie. On sa jej obáva.

 

Všetkým tým, ktorí spochybňujú moje Slovo, dávané cez tieto posolstvá, hovorím – prosím, poproste moju milovanú Matku, aby vás priviedla bližšie k môjmu svätému srdcu.

 

Proste ju, aby vás prikryla jej svätým plášťom a poskytla vám tak potrebnú ochranu pred Zlým.

 

Nezabúdajte, že satan je plný nenávisti.

 

Keď vo svojom srdci pocítite nenávisť akéhokoľvek druhu, obzvlášť voči mojim posvätným poslom, tak vedzte, že vás k hriechu pokúšal satan.

 

V tom prípade Ma musíte prosiť o milosti, aby som vás posilnil.

 

Nezabúdajte, že sa nikdy nikomu z vás neotočím chrbtom, vrátane tých z vás, ktorí nenávidíte mojich poslov a vrátane tých duší, ktoré Ma odmietajú.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť