Posolstvo 402

15.04.2012 19:16

Posolstvo 402

15.04.2012 - 19:16 hod

Môj zvyšok Cirkvi. Dvaja svedkovia, na ktorých sa odkazuje v Knihe zjavenia

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, uvedomujem si, že niektoré z týchto posolstiev ti nedávajú zmysel, ale musíš Mi dôverovať a vedieť, že musím odhaliť obsah Knihy zjavenia, aby duše vedeli, čo majú v týchto časoch očakávať.

 

Tí, ktorí majú slabú vieru ale prijímajú moje Slovo, ktoré dostávate prostredníctvom tohto proroka, vedzte, že vaša pokora a túžba, ktoré sa zrodili z čistej lásky ku Mne, vás priviedli bližšie k môjmu Najsvätejšiemu srdcu.

 

Vy ste zvyšok mojej Cirkvi. Vy ste Cirkev, o ktorej sa hovorí v Knihe zjavenia.

 

Vy ste plod ženy, ktorá porodila mužského potomka a ktorá bola zahnaná do púšte* (Zjav 12, 1-6), kde budete izolovaní a predsa zjednotení ako jeden, aby ste verejne ohlasovali moje sväté Slovo a kázali pravé Evanjeliá.

 

Tá žena dala zrod mojej pravej Cirkvi, môjmu vernému stádu, ktoré nebude zvedené Falošným prorokom.

 

Vy, moja Cirkev, budete vyhnaní do púšte na 1260 dní, kde nájdete útulok** (Zjav 12, 14). Ale darom Ducha Svätého budete živení plodmi mojej lásky.

 

Verní príslušníci mojich kresťanských Cirkví vrátane mojich Bohu zasvätených služobníkov a tých z mojich nasledovníkov budú tými, ktorí odmietnu Falošného proroka a ktorí budú musieť držať moju Cirkev pohromade.

 

Budete Ma musieť uctievať potajomky, pretože svätá omša sa pod vládou Falošného proroka zmení na nepoznanie.

 

Vy ste moji praví nasledovníci a všetky milosti neba sú vylievané na vaše vzácne duše.

 

Ako vás, deti, milujem a ako zmierňujete moje utrpenie. Ale koľko bolesti je v mojom srdci kvôli tým mojim nasledovníkom, ktorí Ma odmietnu počúvať.

 

Budú Falošným prorokom vtiahnutí do siete, do temnoty, a Ja ich nemôžem zachrániť.

 

Z vlastnej vôle Ma uderia do tváre.

 

Zvyšok mojej Cirkvi bude musieť šíriť Slovo medzi moje ostatné deti vrátane tie, ktoré Ma vôbec nepoznajú.

 

Vy, môj zvyšok Cirkvi, budete musieť hlásať moje proroctvá a moje sväté Slovo tým, ktorí nie sú kresťania alebo nepoznajú Desatoro Božích prikázaní.

 

Vašim poslaním bude zaistiť, aby sa Svätá Biblia čítala a bola pochopená.

 

Bude na vás, aby ste informovali svet o plnom význame pečatí, obsiahnutých v Knihe zjavenia, ktoré odhalím Márii Božieho Milosrdenstva.

 

 

Dvaja svedkovia v Knihe zjavenia

 

Vy, moji nasledovníci, ste jeden z Dvoch svedkov, na ktorých odkazuje Kniha zjavenia a ktorí budú ochraňovaní z Nebies*** (Zjav 11, 3).

 

Moje Slovo, dávané vám, zvyšku mojej Cirkvi, môže byť ako mŕtvola odhodené stranou, no moje Slovo nikdy nezanikne.

 

Židia budú druhým z tých dvoch svedkov.

 

Dve lampy sú moje kresťanské Cirkvi, tradičná pravá Cirkev a tí moji nasledovníci, ktorí budú Falošným prorokom zahnaní do ústrania.

 

Dva olivovníky predstavujú starý Jeruzalem – Izrael a nový Izrael**** (Zjav 11, 4).

 

Židia konečne spoznajú, že Ja som Mesiáš a ich kázanie pravdy bude tiež zamietnuté a zavrhnuté Falošným prorokom a Antikristom, aby sa rozložilo ako mŕtvola. Opäť táto vyvolená (židovská) rasa nezanikne.

 

Obaja sa budú cítiť porazení ale tak tomu nebude, pretože spolu so všetkými ostatnými náboženstvami vytvoríte jednu novú pravú Cirkev – Nový Jeruzalem, ktorý povstane z popola.

 

Prežijete strašnú zlovestnú monarchiu, ktorá vyvstane spod dvojitého vodcovstva Falošného proroka a Antikrista, z ktorých obaja budú uvrhnutí do ohnivého jazera, ktorým je peklo.

 

Toto prenasledovanie nebude dlho trvať a dostanete veľkú silu a ochranu.

 

Dostanete pomoc a spomedzi vás vzídu mnohí vodcovia, aby vás previedli týmto obdobím.

 

Mnohí z vás sa stanú svätými v mojom Novom raji a potom, ako Mi pomôžete znovuobnoviť moju zvyšnú Cirkev na zemi, budete so Mnou vládnuť v Novom nebi a na Novej zemi, ktoré sa objavia pri mojom Druhom príchode.

 

Tým, ktorí nie sú so Mnou, bude poskytnutý veľmi krátky čas, aby sa rozhodli.

 

Buď budete za Falošného proroka a proti Mne alebo budete za Mňa.

 

Rozhodnete sa pre to prvé a podvodník ukradne vašu dušu. Znie to síce tvrdo, ale je to pravda.

 

Všetky Božie deti dostanú počas Varovania dôkaz mojej prítomnosti.

 

Modlite sa, aby ste prijali pravdu, lebo som to Ja, váš milovaný Ježiš, kto k vám volá z neba, aby ste otvorili svoje oči tak, aby ste boli schopní vidieť a počuť; aby ste mohli počuť skôr, než bude príliš neskoro.

 

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

 

 

____________________________________________________________

 

Odkazy v texte na Zjavenie apoštola Jána z Nového Zákona svätej Biblie:

 

* Zjavenie apoštola Jána, kapitola 12, odstavec 1 až 6:

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

 

** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 12, odstavec 14:

Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.

[Čas a časy a pol času --> rok a dva roky a pol roka (3,5 roka). Možný výklad zmyslu slova "čas" - pozn. prekl.].

 

*** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 11, odstavec 3:

Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.

 

**** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 11, odstavec 4:

Oni sú dva olivovníky a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť