Posolstvo 403

16.04.2012 18:00

Posolstvo 403

16.04.2012 - 18:00 hod

Ja, váš milovaný Ježiš, by som nikdy nemohol uškodiť mojej vlastnej Cirkvi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám na všetky Božie deti a ubezpečujem vás, že Ja, váš milujúci Ježiš, by som nikdy nemohol uškodiť mojej vlastnej Cirkvi.

 

Avšak nebudem stáť v ústraní a nečinne sa prizerať rozkladu mojej Cirkvi rukou istej sekty, ktorá nemá právo, aby vo Svätej stolici zohrávala úlohu.

 

Pretože to je presne to, čo sa pokúša urobiť Falošný prorok a podvodníci, ktorí zbožňujú satana. Chcú priviesť k pádu katolícku Cirkev a roztrhať ju na kusy.

 

Moje deti, toto je spôsob, akým sa v záverečnej vzbure postaví satan proti Bohu, stvoriteľovi všetkých vecí.

 

Už sto rokov sa uskutočňuje tento zlovestný zámer na zničenie mojej Cirkvi, pričom od roku 1967 sa zosilnil.

 

Mnoho podvodníkov, ktorí sú členmi tejto zlovestnej sekty, ktorá uctieva satana, vstúpili do kňazských seminárov, aby vo Vatikáne získali pozície.

 

Ich moc, aj keď ju Boh Otec dopustil, bola až doposiaľ obmedzená. To sa zmení, ako sa približuje koniec časov.

 

Táto zlovestná sekta vynaloží všetko úsilie na to, aby zabezpečila, že bude zvolený nový, kto nahradí môjho svätého vikára pápeža Benedikta XVI.

 

Všetci tí, ktorí poznajú moje učenie, uvidia zmeny v slávení svätej omše.

 

Budú zavedené nové svetské zákony, ktoré budú urážkou mojej smrti na kríži.

 

Mnohí moji oddaní nasledovníci to uvidia a budú sa cítiť dotknutí. Ich názory budú odmietané a mnohé sviatosti sa prestanú udeľovať.

 

To je dôvod, prečo je treba mnoho príprav.

 

Tým katolíkom, ktorí budú dotknutí a pobúrení, hovorím – prosím nezabúdajte, že Ja som tu.

 

Volajte Ma, vášho milovaného Ježiša, a vedzte, že sa nesmiete báť verejne hlásať pravdu môjho učenia.

 

Nesmiete sa báť otočiť sa chrbtom ku kacírstvu.

 

Budem vás viesť a ochraňovať na vašej ceste a budete vedení mocou Ducha Svätého.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť