Posolstvo 404

17.04.2012 16:30

Posolstvo 404

17.04.2012 - 16:30 hod

Moje posolstvá sú pre všetky náboženstvá a vierovyznania vrátane pre tých, ktorí neveria

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že moje posolstvá, dávané tebe, sú určené celému svetu.

 

Sú dávané pre všetky náboženstvá a vierovyznania vrátané pre tých, ktorí neveria v existenciu Boha, Večného Otca, Stvoriteľa celého sveta.

 

Deti, pretože vám bola daná pravda o Trojjedinom Bohu, Najsvätejšej Trojici, tvorenej Otcom, Synom a Duchom Svätým, musíte vedieť, že máte zodpovednosť ohlasovať moje sväté Slovo do celého sveta.

 

Či už veríte alebo nie, že cez tieto posolstvá k vám hovorím Ja, musíte pomôcť tým úbohým dušiam, ktoré potrebujú moju ochranu, aby mohli byť spasené.

 

Mnohí sa pýtajú, prečo sa tieto posolstvá toľkokrát zmieňujú o satanovi. Moja odpoveď je nasledovná.

 

Satan a jeho padlí anjeli sa potulujú po zemi, hľadajúc ľudské bytosti, ktoré by zamorili.

 

Útočia na ne cez zmysly, nabádajúc ich najmä k páchaniu hriechov tela.

 

Do ich myslí im vnukajú myšlienky tak, aby sa dopúšťali ohavností, ktoré urážajú môjho Otca. V prípade duší, ktoré sú už v hriechu, môžu posadnúť telo. Keď sa to stane, potom tieto úbohé posadnuté duše okolo seba vytvárajú spúšť.

 

Ak sú v pozíciách moci, môžu spôsobovať hroznú nespravodlivosť medzi tými, nad ktorými majú moc.

 

Budú zavádzať zákony, ktoré budú protirečiť Desatoru Božích prikázaní, ustanovených Bohom Otcom.

 

V ostatných prípadoch budú v ľudských životoch spôsobovať veľké utrpenie.

 

Negativita je spôsobovaná Satanom a jeho démonmi. Tá nepochádza od Boha.

 

Od Boha môže prísť len pokoj a láska.

 

Všetkým tým, ktorí chcú svoje životy zbaviť od negatívnych myšlienok a pocitov, hovorím: všetko, čo potrebujú, je ich oddanosť ku Mne, k ich milovanému Ježišovi Kristovi.

 

Stačí modlitba, jednoduchý rozhovor. Požiadajte Ma svojimi vlastnými slovami o pomoc.

 

Vyrieknite to zo srdca a Ja okamžite odpoviem a pomôžem vám, aby ste sa dostali bližšie k môjmu Najsvätejšiemu srdcu.

 

Deti, prosím, dovoľte Mi, aby som sa držal blízko vás a poskytol vám útechu, po ktorej tak túžite vo svete plnom nešťastia, nespravodlivosti, krutosti a nenávisti.

 

Ja som vaše záchranné lano. Len Ja vám môžem pomôcť. Prosím, volajte na Mňa v tejto Modlitebnej kampani (45):

 

 

"Ó, Ježišu, viem o tebe veľmi málo, ale prosím ťa, aby si mi pomohol otvoriť moje srdce a nechal ťa vôjsť do mojej duše tak, aby si ma mohol uzdraviť, utešiť a naplniť svojim pokojom.

 

Pomôž mi cítiť radosť z víťazstva nad všetkými negatívnymi myšlienkami a nauč ma chápať, ako ti mám spôsobovať radosť tak, aby som mohol vojsť do tvojho Nového raja, kde s tebou môžem žiť životom lásky, radosti a nádhery naveky a navždy. Amen."

 

 

Všetkých vás, drahé deti, milujem bez ohľadu na to, akého ste vierovyznania, bez ohľadu na to, ako veľa ste zhrešili, spôsobiac tak bolesť či ujmu iným.

 

Len Ja môžem zmeniť spôsob, akým žijete.

 

Jediný spôsob, ako sa oslobodiť z problematického života, ktorý vediete je, že na Mňa zavoláte, aby som vám mohol pomôcť.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť