Posolstvo 407

21.04.2012 16:00

Posolstvo 407

21.04.2012 - 16:00 hod

— Miliardy duši - nie milióny - sa obrátia —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím poskytnúť útechu všetkým tým, ktorí sa týchto posolstiev môžu obávať.

 

Dovoľte Mi, aby som všetkých vás, mojich vrúcne milovaných nasledovníkov, upokojil uistením o mojom veľkom milosrdenstve pre celé ľudstvo.

 

Vďaka modlitbám – z ktorých boli všetky v súlade s Božím načasovaním môjho Večného Otca počuté a vypočuté – mojich drahých nasledovníkov, boli úspešne započaté mnohé obrátenia.

 

Nikdy sa nevzdávajte nádeje. Vy ste nosným pilierom mojej misie na zemi, aby ste Mi pomáhali pri záchrane celého ľudstva. Ako takí budete znášať bolesť za hriechy iných.

 

Nikdy nepredpokladajte, že hriechy iných môžu zatieniť svetlo Najvyššieho Boha do tej miery, že by tým bolo všetko stratené.

 

Už veľmi skoro sa všetci stanú svedkami Božej slávy skrze moje Božie milosrdenstvo, ktoré sa zjaví počas Varovania.

 

Miliardy duší – nie milióny – sa obrátia. To spôsobí oslabenie satanovej moci, keď mocne povstane Božia armáda, aby porazila beštiu.

 

Celé ľudstvo čoskoro spozná pravdu svojej existencie. Bude to bodom obratu pre Božie deti, ktoré sa zjednotia v príprave na novú éru mieru, kde už nebude existovať žiaden hriech.

 

Modlitba je dôležitá, pretože Boh Otec dal každému človeku na tejto zemi v čase jeho narodenia dar slobodnej vôle. Z tohto dôvodu chce – aj keď Má moc urobiť čokoľvek, čo si praje – aby k nemu jeho deti prišli zo svojej vlastnej slobodnej vôle.

 

Boh Otec nechce nútiť svoje deti, aby ho milovali.

 

K tomu musí dôjsť prirodzeným spôsobom. Ale ako môžete milovať niekoho, koho nepoznáte?

 

Toto je problém dnešného sveta. Len máloktorí poznajú Boha Otca. Len máloktorí poznajú Mňa, jeho milovaného Syna, Ježiša Krista.

 

Vy, moji nasledovníci, musíte používať modlitbu tak, aby môj Otec mohol udeliť mimoriadne dary tým dušiam, ktoré sú v temnote.

 

Potom sa im ukáže jeho nádherné svetlo a budú zachránení.

 

Prostredníctvom vášho daru modlitby použije Boh Otec Boží zásah, aby tých, ktorí ho nepoznajú alebo nevedia, že existuje, priviedol bližšie k svojmu srdcu.

 

Avšak mnohé duše, ktoré skutočne vedia o mojom Otcovi a ktoré sa mu (napriek tomu) vedome otočia chrbtom, budú čeliť strašným trestom.

 

Bude im poskytnutá každá príležitosť, no aj tak odmietnu Boha.

 

Na tie duše, ktoré páchajú ohavné činy, vyskytujúce sa bežne v istých častiach sveta, budú zoslané tresty vo forme zemetrasení.

 

Globálne skupiny, ktoré budú pokračovať v ničení krajín, nad ktorými majú kontrolu, budú zastavené a tvrdo potrestané rukou môjho Otca.

 

Opäť sú potrebné vaše modlitby na zmiernenie takýchto hriechov a následných trestov.

 

Treba o niečo viacej času na prípravu na moje Božie milosrdenstvo, aby sa (ešte) viacej dušiam umožnilo pripraviť sa na túto veľkolepú udalosť.

 

Je dôležité, že väčšina ľudstva môže byť zachránená a že všetky duše, vrátane tých najzatvrdilejších hriešnikov, dostanú šancu, aby sa znovu zjednotili s Bohom.

 

Je to moje najväčšie želanie, že budem v Novom raji panovať nad väčšinou ľudstva.

 

Vaše modlitby mi pomôžu naplniť moju veľkú túžbu, aby sme sa všetci mohli stať jednou rodinou v láske a jednote na veky a navždy.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť