Posolstvo 409

22.04.2012 15:30

Posolstvo 409

22.04.2012 - 15:30 hod

— Pomôžte Mi pripraviť svet na môj Druhý príchod —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ľudstvo musí vedieť, že čas pre Mňa, aby som sa dal najavo neveriacemu svetu, nie je ďaleko.

 

Všetky Božie deti, ktoré sú zbožnými veriacimi, Mi teraz kvôli ich oddanosti ku Mne, ich milovanému Ježišovi, musia pomôcť pripraviť svet na môj Druhý príchod.

 

Už sa poskytlo tak mnoho času na pritiahnutie duší nazad do môjho Najsvätejšieho srdca.

 

Bolo to dôležité, pretože bez tohto času by len veľmi málo duší mohlo vojsť do môjho Nového raja.

 

Apelujem na všetkých tých v mojom svätom mene; dovoľte Mi vás viesť, aby som vám pomohol ohlasovať pravdu môjho učenia v každom kúte sveta.

 

V prvom rade kážte moje jednoduché učenie.

 

Láska k blížnemu sa očakáva od všetkých, ktorí tvrdia, že sú moji nasledovníci.

 

Hovorte len o mojom Druhom príchode.

 

Pripomeňte každému, kto vás odsúdi, že môj sľub, že prídem znovu v sláve, aby som súdil živých i mŕtvych, má byť naplnený (ešte) počas života tejto generácie.

 

Môj Duch Svätý zaplaví duše tých, ktorým budete odovzdávať moje sväté Slovo.

 

Najskôr Ma však musíte o túto mimoriadnu milosť poprosiť. Prv, než vám dám súhlas na vykonávanie tejto nanajvýš posvätnej práce, vás vyzývam, aby ste Ma o túto milosť poprosili prostredníctvom modlitby "Za milosť ohlasovať Druhý príchod Krista" v rámci Modlitebnej kampane (48):

 

 

"Ó, môj Ježišu, udeľ mi milosť ohlasovať tvoje sväté Slovo celému ľudstvu, aby tak mohli byť zachránené duše.

 

Vylej svojho Ducha Svätého na mňa, tvojho pokorného služobníka, aby tvoje sväté Slovo mohli počuť a prijať najmä tie duše, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

Pomôž mi, aby som si vždy ctil tvoju Svätú vôľu a nikdy neurážal ani neodsudzoval tých, ktorí odmietajú ruku tvojho milosrdenstva. Amen."

 

 

Choďte teraz, moja armáda, lebo ste dostali výzbroj, ktorú potrebujete na obrátenie ľudstva.

 

Počas vašej misie budete zosmiešňovaní, urážaní a napádaní.

 

Keď sa tak stane, vedzte, že budete vskutku Božím dieťaťom.

 

Nebojte sa, lebo Ja vám dám silu na prekonanie týchto prekážok.

 

Celou cestou vás budem sprevádzať. Choďte v pokoji a láske.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť