Posolstvo 410

23.04.2012 20:00

Posolstvo 410

23.04.2012 - 20:00 hod

Viac národov sa zjednotí a viac Božích detí bude ovládaných jedinou inštitúciou

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nastáva čas pre zmeny v spôsobe, akým budú vlády na celom svete vládnuť vo svojich krajinách.

 

Viac národov sa zjednotí a viac Božích detí bude ovládaných jedinou inštitúciou.*

 

Je tu čas, aby ste mali doširoka otvorené oči a všímali si každú zmenu v zákonoch, ktoré vás budú zbedačovať.

 

Bojujte proti zákonom, ktoré riadia vaše zásobovanie potravinami.

 

Boh, môj Večný Otec, zošle trest na tie zlovestné skupiny, ktoré by sa pokúsili nechať vyhladovieť jeho deti.

 

Toto, moji nasledovníci, je čas, aby bola odhalená tretia pečať.

 

Aj keď ešte po nejakú dobu nebude otvorená, hovorím vám to (už teraz), aby ste sa mohli pokúsiť zabezpečiť si svoje vlastné potraviny ich dopestovaním a uskladnením tak, aby sa neskazili.

 

Časom bude vaša potrava obmedzená a rovnako tak aj prístup k pitnej vode.

 

Táto skupina, aj keď slabne vďaka sile vašich modlitieb, má v úmysle nechať vyhladovieť a otráviť mnoho nevinných ľudí v snahe znížiť tak svetovú populáciu.

 

Budú húževnato bojovať, aby to dosiahli.

 

A hoci Božím deťom aj naďalej spôsobujú hrôzu a utrpenie, môj večný Otec privodí (na nich) tresty v podobe prírodných katastrof a zmetie zo zemského povrchu milióny týchto zlých ľudí.

 

Charakter vášho počasia sa bude aj naďalej meniť. Časom to ovplyvní schopnosť obchodovania, čo bude brániť svetovým mocnostiam v uskutočňovaní ich ohavných plánov.

 

Počas všetkých týchto kríz sa vy, moja armáda, musíte modliť k Bohu Otcovi, aby vás ochránil od týchto ľudí a aby sa ich zatvrdnuté srdcia otvorili pravde Božieho milosrdenstva.

 

Hovorím vám to, aby ste sa mohli pripraviť.

 

Tieto udalosti nenastanú ihneď a mnohé z týchto plánov môžu byť odvrátené a zmiernené vašimi modlitbami a obetami.

 

Zlo nepochádza od Boha. Vychádza z chamtivosti, sebalásky a nenásytnosti po moci a ovládaní. Všetky tieto slabosti sú výplodom satana a sú kladené do cesty svetovým vodcom, aby ich pokúšali a mohli tak ubližovať Božím deťom.

 

Nedovoľte satanovej moci ovládnuť vaše krajiny.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste mali silu postaviť sa na odpor nariadeniam, navrhnutým tak, aby vás uvrhli do chudoby, závislosti a vydali napospas milosti a nemilosti tých, ktorí ovládnu vaše krajiny. Budú vládnuť prostredníctvom svetových mocností, pozostávajúcich z Veľkej Británie, USA, Európskej únie, Číny a Ruska.

 

Ja, váš Ježiš, vám pomôžem vyhnúť sa prenasledovaniu, no pamätajte si, že modlitba bude vašou hlavnou zbraňou.

 

Modlitba môže zabrániť týmto zlým ľuďom, aby vás zbavili schopnosti zadovážiť si jedlo, pitie, oblečenie a možnosti navštevovať kresťanské kostoly.

 

Bojujte v mojom mene a Ja budem po celý čas stáť pri vás.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

 

 

__________________________________________________________

* Inštitúcia agendy Nového Svetového Poriadku (NWO = The New World Order)

 

Odporúčame vám oboznámiť sa s tématikou "Nového Svetového Poriadku" - satanskej agendy mocných tohto sveta s cieľom ovládnuť, kontrolovať, zotročiť, dehumanizovať a v konečnom dôsledku zdecimovať počet svetovej populácie pod hranicu jednej miliardy obyvateľstva našej Zeme. Dobré a poučné zhrnutie najdôležitejších faktov nájdete napr. aj tu:

 

https://www.magnificat.sk/2012/01/2012-rok-porazky-noveho-svetoveho-poriadku-2

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť