Posolstvo 412

25.04.2012 15:50

Posolstvo 412

25.04.2012 - 15:50 hod

Celé ľudstvo bude mať slobodnú vôľu, až kým sa jeho vôľa nezjednotí s Božou vôľou Otca

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho duší Ma neuznáva jednoducho preto, lebo nechcú.

 

Vedia, kto som.

 

Vedia, že boli stvorení z ničoho Bohom Otcom, no napriek tomu sa rozhodli Boha ignorovať.

 

Mnohokrát používajú moje meno tým najpovrchnejším spôsobom a moje meno je zahrnuté do kliatia, ktoré chrlia tí, ktorí sú posadnutí démonmi.

 

Je to len vtedy, keď ľudí postihne tragédia, že sa zastavia a premýšľajú o smrti a o nejakom budúcom živote, o ktorom si myslia, že by mohol pred nimi byť.

 

To je dôvod, prečo kvôli môjmu milosrdenstvu niekedy trestám takéto duše, aby sa spamätali a aby som ich tak mohol zachrániť.

 

Všetky tie materiálne pôžitky, ktoré sú vyhľadávané zmyslami, sa vďaka utrpeniu stanú bezvýznamnými a sú videné ako také, čo v skutočnosti sú - pominuteľné atrakcie, ktoré za krátky čas zmiznú.

 

Mnohé duše, ktoré sa na tejto zemi narodia, sú zoslané z neba. Volia si utrpenie – vrátane detí z potratov – ako prostriedok na dosiahnutie spásy pre hriešnikov.

 

Pre ľudskú myseľ je ťažké pochopiť Božie kráľovstvo, lebo žiaden človek nebol požehnaný týmto darom.

 

Keď sa padlí anjeli vzbúrili proti môjmu Otcovi, On – môj Otec – nikdy neodobral svojim deťom právo na ich slobodnú vôľu, pretože nikdy nevezme späť dar, ktorý dal ľudstvu.

 

Celé ľudstvo bude mať slobodnú vôľu, až kým sa jeho vôľa nezjednotí s Božou vôľou Otca.

 

Satan využíva slobodnú vôľu vo svoj prospech. Proti čomu je však bezmocný je to, keď sa vyvolené duše vzdajú svojej vlastnej vôle a ponúknu ju Bohu na záchranu hriešnikov.

 

Tým, že prinášajú túto obetu prijímaním utrpenia, sa zoslabuje vplyv satana.

 

Potom môžu byť zachránení hriešnici bez toho, že by konali pokánie. Toto je zázrak, akým je utrpenie.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť