Posolstvo 415

29.04.2012 10:00

Posolstvo 415

29.04.2012 - 10:00 hod

— Moje dieťa, nebude žiadnej smrti pre tých, ktorí milujú môjho Syna —

 

Moje dieťa, nikdy si nesmieš myslieť, že kvôli tomu, že sa cítiš osamelá v tomto tvojom osobitom poslaní, sa nekonajú obrátenia.

 

Tvojou misiou, schválenou mojím Večným Otcom, je šíriť pravdu o Druhom príchode môjho Syna ku všetkým Božím deťom.

 

Je dôležité, aby tým deťom, ktoré nevenujú čas vzdávaniu úcty a oddanosti môjmu Synovi, bolo povedané, čo sa má stať.

 

Všetky Božie deti musia byť zahrnuté v každej vašej modlitbe preto, lebo On, môj Otec, miluje každého.

 

Dokonca aj tým, ktorí majú zatvrdnuté srdcia voči môjmu Otcovi a nechcú uznať môjho Syna, musí byť daný večný život.

 

Keď nastane dar Varovania, mnoho hriešnikov bude osvietených a obráti sa k môjmu Synovi, úpenlivo prosiac o jeho milosrdenstvo.

 

Až potom bude ľudstvo chcieť počúvať tieto naliehavé posolstvá, ktoré dáva môj Syn tvojím prostredníctvom.

 

Keď si uvedomia pravdu, že čas na jeho nové panovanie už nadišiel, budú priam hltať jeho sväté slovo.

 

Veľa Božích detí je zmätených, pokiaľ ide o existenciu neba a zeme. Mnohí sú príliš vystrašení pri myšlienke na život po smrti.

 

Moje dieťa, nebude žiadnej smrti pre tých, ktorí milujú môjho Syna.

 

Namiesto toho budú vzatí do novej éry pokoja a do raja, ktorú môj Otec zasľúbil všetkým svojim deťom.

 

Musíte sa modliť za všetky blúdiace a stratené duše, aby si našli cestu späť do milujúceho náručia môjho drahého Syna, inak nebudú schopné vojsť bránami nového raja.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť