Posolstvo 417

30.04.2012 17:45

Posolstvo 417

30.04.2012 - 17:45 hod

— Volám k vám všetkým, ktorí Ma nepoznáte —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím niečo vysvetliť tým ľuďom, ktorí veria v Boha, ale ktorí nechodia do kostola ani sa nemodlia.

 

Mnohí nevedia, ako sa modliť. Trochu sa to podobá tomu, čo sa zdá byť ťažké tebe, dcéra moja.

 

Modlitba znamená prosiť.

 

Modlitba znamená komunikovať.

 

Modlitba znamená preukazovať lásku a vzdávať vďaku.

 

Mnohí ľudia, ktorí majú dobré úmysly a štedré srdcia, dnes nevedia, ako sa majú modliť. Niektorým sa to protiví a cítia sa pritom trápne.

 

Iní si zase myslia, že ich modlitby nič nezavážia.

 

Ó, ako veľmi milujem tieto neobyčajné duše. Sú tak veľmi vzdialené a predsa tak túžim, aby som im ukázal hĺbku mojej lásky.

 

Volám k vám všetkým, ktorí Ma nepoznáte. Niet žiadneho dôvodu, aby ste sa Ma báli. Jediné, čo musíte urobiť, je prosiť Ma, aby som vás prijal a poskytol vám útechu.

 

Dovoľte Mi, aby som vám dokázal svoju lásku. Hovorte ku Mne svojimi vlastnými jednoduchými slovami. Nič Mnou neotrasie.

 

Prenechajte Mi vaše starosti a Ja uteším vaše srdcia. Nechajte Ma pomôcť vám, aby ste cítili skutočný pokoj.

 

Proste Ma, aby som vyriešil vaše problémy. Ukážem vám pravdu, takže vaše starosti už nebudú vyzerať také zlé.

 

Ako budete vedieť, že vás počujem? Ako budete mať istotu, že vám odpoviem?

 

Len si v tichosti sadnite a proste Ma touto modlitbou pomôcť vám, aby ste Mi otvorili vaše srdce a prosili Ma o pomoc.

 

Toto je modlitba "Ježišu, pomôž mi spoznať, kto si" v rámci Modlitebnej kampane (50):

 

 

"Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som spoznal, kto si. Odpusť mi, že som s Tebou nehovoril už skôr.

Pomôž mi, aby som v tomto živote našiel pokoj a aby mi bola ukázaná pravda večného života.

 

Uteš moje srdce.

Zmierni moje starosti.

Daruj mi pokoj.

Otvor teraz moje srdce, aby si tak mohol naplniť moju dušu tvojou láskou. Amen."

 

 

Mnohí z vás teraz ešte neprídu ku Mne, ale to je v poriadku.

 

V časoch núdze, chaosu a strachu prídete.

 

Stojím pri vás každý deň, aj keď si to doposiaľ neuvedomujete.

 

Ale už veľmi skoro Ma uvidíte a spoznáte pravdu môjho prísľubu udeliť vám večný život v tele, duši a duchu.

 

Očakávam vaše zavolanie. Potom vás v pravý čas môžem vziať k bránam novej éry pokoja a môjho nového raja na zemi.

 

 

Váš priateľ

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť