Posolstvo 419

04.05.2012 21:05

Posolstvo 419

04.05.2012 - 21:05 hod

— Duch Svätý zostúpi túto nedeľu - druhé vyliatie z moci Ducha Svätého —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď máš pocit, že táto misia je ťažká na presvedčenie všetkých Božích detí, aby uznali Druhý príchod a prijali ho ako radostnú správu, ktorá sa dotýka všetkých Božích detí, tak si len pripomeň nasledujúce:

 

Tak, ako je každý človek stvorený na Boží obraz môjho Večného Otca, tak aj svetlo môjho Otca prežaruje určitým spôsobom cez každú dušu.

 

Zahľaďte sa do tváre každého jedného, koho stretnete, a na okamih zazriete pohľad Boha Otca.

 

Môže to byť len letmý pohľad, úsmev, (krátke) gesto alebo neha, no je to prítomné.

 

Dobro existuje v každom človeku, dokonca aj v zatvrdilých hriešnikoch. Niektorí sú touto dobrotou úplne presiaknutý a ona ako magnet priťahuje ľudí k osobe, požehnanej týmto darom. U iných je to len záblesk (dobroty), no takisto je prítomná.

 

Keď sa pozriete do očí človeka, ktorí sa kruto správa k iným, ešte stále môžete uzrieť záblesk nádeje vďaka prítomnosti Božieho svetla.

 

Je to svetlo v dušiach Božích detí, ktoré sa znova musí zapáliť cez moje posolstvá lásky a nádeje. Čím silnejšie je svetlo, tým čistejšia je osoba.

 

Čím viac ľudí je očistených Božím svetlom, tým čistejšou sa stáva aj zem.

 

Keď sa v dušiach veriacich zosilní Božie svetlo, tak sa tým oslabí pôsobenie zla, pretože tma nemôže zniesť svetlo.

 

To je dôvod, prečo teraz všade vo svete dôjde ešte k ďalšiemu vyliatiu Ducha Svätého.

 

Od 10.mája 2011 je to (už) druhé vyliatie z moci Ducha Svätého.

 

Ono predchádza môjmu veľkému Božiemu milosrdenstvu* a zabezpečí, že svetlo v dušiach veriacich vytvorí nové poznanie.

 

Tento Duch Svätý zostúpi túto nedeľu, dňa 06.mája 2012, na celý svet.

 

Mnohí budú pociťovať pokoj a lásku. Naliehavo prosím všetkých modliť sa za tento dar, aby naplnil ich duše tak, že budú pociťovať lásku Boha a odpovedia na Jeho zavolanie.

 

Toto je Modlitebná kampaň (51) "Za dar Ducha Svätého:"

 

 

"O príď, Duchu Svätý. Vylej svoj dar lásky, múdrosti a poznania na moju úbohú dušu. Naplň ma svetlom pravdy, aby som mohol rozlíšiť Božiu pravdu od klamstiev, ktoré šíri satan a jeho padlí anjeli.

 

Pomôž mi uchopiť pochodeň a prenášať plameň poznania na všetkých tých, ktorých stretnem.

 

Skrze Krista, nášho Pána. Amen."

 

 

Choďte v láske, svetle a pokoji.

 

Oddychujte a dovoľte môjmu Duchu Svätému, aby na vás zostúpil.

 

Milujem vás.

 

 

Váš predrahý Ježiš

 

 

 

___________________________________________________

 

* Varovanie (Veľké Božie Milosrdenstvo)

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť