Posolstvo 421

06.05.2012 10:00

Posolstvo 421

06.05.2012 - 10:00 hod

— Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia —

 

Moja najdrahšia dcéra, veľa Božích detí verí, že tí, ktorí vedú posvätný život, sú u môjho Otca viac privilegovaní.

 

Pravdou je, že tieto duše, posvätené a zbožné, čo aj naozaj sú, musia pracovať na spáse ostatných duší.

 

Tie ostatné duše sú tí obyčajní muži, ženy a deti, ktorí vedú zaneprázdnené životy a venujú málo času modlitbe.

 

Mnohí sa nemodlia ani so Mnou nekomunikujú. Niektorí neveria v Boha. Niektorí veria. Mnohé z týchto duší vedú dobrý život.

 

Správajú sa k ostatným ľuďom s láskou a dobrosrdečnosťou. Stavajú potreby druhých pred svoje vlastné. Prispievajú na dobročinné účely. Majú sa navzájom radi. Ale nechodia do kostola, neprijímajú sviatosti alebo neveria, že Ja, Ježiš Kristus, existujem.

 

Preto by ste si mohli myslieť, že sú to stratené duše. V skutočnosti ale nie sú.

 

Sú to Božie deti a jeho svetlo nimi preniká. Nie sú zatratené. Sú milované.

 

V čase, keď im bude ukázaný dôkaz o mojej existencii, okamžite Ma prijmú.

 

Stratené sú len tie duše, ktoré voči môjmu Otcovi vedome vznášajú svoje námietky a tie, ktoré majú pôžitok a potešenie zo zlých a ohavných hriechov.

 

Tí, ktorí nemôžu žiť bez páchania smrteľného hriechu a ktorých duše sú kvôli posadnutosti satanom tak veľmi sčerneté, sú tými, ktorí potrebujú uniknúť z tejto hroznej temnoty. Nebudú však dosť silní na to, aby to urobili.

 

Bude sa im zdať takmer nemožné, aby hľadali moju pomoc. Môžu byť zachránení len modlitbami mojich Bohu zasvätených a oddaných nasledovníkov.

 

Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia, porovnateľná s tou, ktorú dostali moji apoštoli po mojom nanebovstúpení, no táto je omnoho naliehavejšia.

 

Vašou úlohou, moji nasledovníci, je pomocou vašich modlitieb pripraviť tieto duše na môj nový raj. Modlitbami je možné ich obrátiť.

 

Moje milosrdenstvo je také veľké, že vďaka šľachetnosti iných mojich verných služobníkov – skrze ich utrpenie a modlitby – odpustím aj takýmto hriešnikom.

 

Nikdy nezabúdajte na moc vašich modlitieb. Táto moc je darom pre vás, aby ste mohli zachraňovať duše vašich bratov a sestier.

 

Nezabúdajte, že môj Večný Otec miluje všetkých hriešnikov. No veľký jasot nastáva a slzy radosti tečú pre každého sčernalého a strateného hriešnika, ktorý je zachránený od plameňov pekla.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť