Posolstvo 422

06.05.2012 19:30

Posolstvo 422

06.05.2012 - 19:30 hod

Hrozná je bolesť a utrpenie, ktoré Mi spôsobujú tie sekty, ktoré tajne pracujú na zvrhnutí Svätej stolice

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam k mojim nasledovníkom s prosbou, aby zmiernili moje utrpenie.

 

Hrozná je bolesť a utrpenie, ktoré Mi spôsobujú tie sekty, ktoré tajne pracujú na zvrhnutí Svätej stolice.

 

Akú bolesť Mi len spôsobujú.

 

Podvod a ukrutnosť ich sprisahania proti Mne sú neznesiteľné.

 

Chvejem sa pri pohľade na ich bezhraničnú nenávisť, ktorú voči Mne prechovávajú vo svojich srdciach.

 

Satan ukradol ich dušu, ich myseľ, ich ducha a ich telo. Sú stále Božími deťmi, no nechcú mať nič dočinenia s Mojím Otcom.

 

Ich plány sa teraz uskutočňujú pred vašimi očami vrátane očí mojich Bohu zasvätených služobníkov, avšak oni to nie sú schopní rozpoznať.

 

Nehanebné spôsoby, ktorými sa zatajujú a pritom ovládajú moju Cirkev, lámu moje srdce.

 

Urobím všetko preto, aby som ich primäl sa zastaviť, no ich duše sú také čierne.

 

Tvoje utrpenie, dcéra moja, bude použité, aby pomohlo zachrániť duše tých, ktorí v sebe ešte majú iskierku lásky a ktorí zareagujú na moje volanie.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste sa ako špeciálne pôsobiaca armáda modlili za tieto duše, ktoré majú málo lásky k Bohu vo svojich srdciach.

 

V ich dušiach je ešte stále prítomné svetlo – Božské svetlo môjho Otca a len modlitby a utrpenie im môžu pomôcť.

 

Oni nemôžu a ani neporazia moju Cirkev, pretože Ja som Cirkev.

 

Vy, moji nasledovníci, ste Cirkvou. Nemôžu bojovať proti tým, ktorí sú vo svetle, pretože by ich to oslepilo.

 

Časom si uvedomia, že na to, aby sa definitívne rozhodli, budú mať len sekundy.

 

Modlite sa, aby prijali ruku môjho milosrdenstva skôr, než sa sami naveky nechajú vtiahnuť do ohnivého jazera.

 

Je to kvôli týmto dušiam, ktoré znesväcujú moju Cirkev, že znova prežívam bičovanie pri stĺpe každú sekundu dňa.

 

Nikdy si neoddýchnem, pokým ich nebudem môcť zachrániť.

 

Pomôžte Mi. Apelujem na všetkých mojich nasledovníkov, aby sa modlili za týchto hriešnikov.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť